G?rcistan?da OHAL kald?r?ld?

G?rcistan?da ?g?l? darbesiyle iktidara gelmi? olan Devlet Ba?kan? Mihail Saaka?vili, ola?an?st? hal uygulamas?n?n sona erdi?ini ilan etti.


G?rcistan?da ?g?l? darbesiyle iktidara gelmi? olan Devlet Ba?kan? Mihail Saaka?vili, ola?an?st? hal uygulamas?n?n sona erdi?ini ilan etti. ?lkede kendisini istifaya zorlayan muhalefet eylemlerini zor yoluyla bast?rmak amac?yla ge?en g?nlerde OHAL ilan eden Saaka?vili, Ba?bakan Zurab No?aydeli?yi g?revinden ald???n? da a??klad?. Saaka?vili gazetecilere yapt??? a??klamada, No?aydeli?nin g?revine son verildi?ini belirterek, yeni ba?bakan?n G?rcistan Bankas??nda g?revli Lado Gurcenidze?nin oldu?unu kaydetti. Ola?an?st? halin kalkmas?yla birlikte televizyon kanallar? normal yay?n ak???na d?nerken, ??lke i?inde d?zeni bozdu?u ve halk? k??k?rt?c? yay?nlar yapt???? gerek?esiyle yay?n? durdurulan ?medi televizyonu ise halen kapal? tutuluyor.
AG?T ve BM de, G?rcistan?da OHAL?in kald?r?lmas?ndan memnuniyet duyduklar?n? a??klad?lar. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net