?DP ba?s?z b?rak?lm??t?r?

Demokrat Parti (DP) Genel Ba?kan Aday? Hayrettin ?zayd?n, DP?nin 4. Ola?an?st? Kongresi?nin iptal edilmesini ele?tirerek, ?Erteleme karar? ile partimiz ba?s?z b?rak?lm??t?r? dedi.


Demokrat Parti (DP) Genel Ba?kan Aday? Hayrettin ?zayd?n, DP?nin 4. Ola?an?st? Kongresi?nin iptal edilmesini ele?tirerek, ?Erteleme karar? ile partimiz ba?s?z b?rak?lm??t?r? dedi.
?zayd?n, Atat?rk Spor Salonu ?n?nde yapt??? a??klamada, Genel Ba?kan Mehmet A?ar??n, ?s?zde il ba?kanlar? taraf?ndan imzalanan bildirgeye dayanarak ger?ekle?tirilmesi planlanan kongreyi iptal etti?ini? dile getirdi. Karar?n, genel se?imlerde DP?nin kamuoyunda ?aciz d???r?ld???? durumdan daha vahim haller yarataca??n?, mevcut parti y?netimine ifade ettiklerini kaydeden ?zayd?n, kongrenin bir an ?nce yap?lmas? gerekti?ini s?yledi.
Taban?n kongre beklentisinin y?ksek oldu?unu, te?kilat?n kendi i?inden gelen kadrolar? y?netimde g?rmek istedi?ini s?yleyen ?zayd?n, birilerinin ?ahsi menfaatleri u?runa bu k?kl? misyonun heba edilemeyece?ini dile getirdi.
?zayd?n, ?merkez sa??n tek ve umut vaat eden temsilcisi olan DP?yi bug?nk? peri?anl??a s?r?kleyenlerin, k?kl? bir misyona ihanet ettiklerini? belirtti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net