Novamed i??ileriyle dayan??ma y?r?y???

Kad?nlar Novamed i??ileriyle dayan??ma y?r?y??? ger?ekle?tirdi. D?n ?stanbul?da yap?lan y?r?y??e Telekom i??ileri de kat?ld?.


Kad?nlar Novamed i??ileriyle dayan??ma y?r?y??? ger?ekle?tirdi. D?n ?stanbul?da yap?lan y?r?y??e Telekom i??ileri de kat?ld?. Tramvay dura??nda bir araya gelen kad?nlar, Galatasaray Lisesi?ne kadar sloganlarla y?r?d?.
?Novamed?li ve Telekom?lu i?ciler yaln?z de?ildir?, ?Eme?imiz ve bedenimiz bizimdir??eklinde pankart a?an kad?nlar, ?Sendika hakt?r engellenemez?, ?Bursa?da yak?ld?k, Novemed?de ve Telekom?da direniyoruz? sloganlar? att?lar.
Y?r?y???n ard?ndan konu?an Zeynep ?zdal, Novamed Greviyle Dayan??ma Kad?n Platformu olarak kapitalizme ve erkek egemenli?ine kar?? direneceklerini kaydetti. ?zdal, Telekom i??ileri ile de dayan??ma i?inde olacaklar?n? s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net