Alia?a?da bir i??i ?ld?

?zmir?in Alia?a il?esindeki ?elik fabrikas?nda meydana gelen patlamada 1 ki?i ?ld?, 10 ki?i yaraland?.


?zmir?in Alia?a il?esindeki ?elik fabrikas?nda meydana gelen patlamada 1 ki?i ?ld?, 10 ki?i yaraland?. ?nceki ak?am, Alia?a A??r Sanayi B?lgesi?nin en b?y?k tesisi olan HABA? Demir ?elik Fabrikas?ndaki hurda deposunda, yurt d???ndan ithal edilen hurdalar ay?klan?rken, bir top mermisinin ortadan ayr?lmaya ?al???ld??? s?rada patlama meydana geldi. Patlamada ?lyas K?rd? isimli i??i olay yerinde yerinde hayat?n? kaybederken, savrulan ?arapnel par?alar? da 10 i??inin ?e?itli yerlerinden yaralanmas?na neden oldu. Yaralanan i??iler, ?zmir?de ?e?itli hastanelere ula?t?r?larak tedavi alt?na al?nd?. Yaral?lar?n sa?l?k durumlar?n?n iyi oldu?u ??renildi.
Hurdalar?n ay?r?m? s?ras?nda meydana gelen patlamada hayat?n? kaybeden ?lyas K?rd??n?n, HABA? Fabrikas?nda ta?eron i??i olarak ?al??t??? kaydedildi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net