Murdoch?a dava a??ld?

Amerikal? yay?nc? Judith Regan, d?nyan?n en b?y?k medya patronu Rupert Murdoch?a 100 milyon dolarl?k tazminat davas? a?t?


Amerikal? yay?nc? Judith Regan, d?nyan?n en b?y?k medya patronu Rupert Murdoch?a 100 milyon dolarl?k tazminat davas? a?t?.
Yahudi d??man? gibi g?sterilip ge?en y?l haks?z bi?imde kovuldu?unu iddia eden Regan, patronunun, ?Cumhuriyet?ilerin ba?kan adaylar?ndan Rudy Giuliani?nin ??karlar?n?n korunmas?? y?n?nde talimat verdi?ini ?ne s?rd?.
Antisemitist s?zler s?yledi?i gerek?esiyle ?irketi HarperCollins taraf?ndan kovulan edit?r Judith Regan, bu ?irkete 100 milyon dolarl?k tazminat davas? a?t?. Davay? a?arken de patronu Murdoch hakk?nda ilgin? iddialar ortaya att?.
Avustralya as?ll? medya imparatoru Rupert Murdoch?un sahip oldu?u, HarperCollins?i de b?nyesinde bar?nd?ran medya holdingi News Corp?u dava eden Regan, ABD Ba?kanl???na da aday olmas? beklenen New York Belediye Ba?kan? Rudy Giuliani ile ilgili. Regan, Murdoch, ba?kan aday?n?n yard?mc?s? Bernard Kerik ile ili?ki ya?ayan yay?nc?y?, ?Giuliani?nin ?n?n? kesilmesin? diyerek kovdu?unu ?ne s?r?yor. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net