Fotoğraf: Evrensel

KESK?liler birlik mesaj? verdi

Merzifon?da SES ve E?itim Sen temsilciliklerinin d?zenledi?i yemekli toplant?da birlik mesaj? verildi. ?ok say?da sendika, dernek ve siyasi parti temsilcisinin de destek verdi?i yeme?e 500 emek?i kat?ld?


Merzifon?da SES ve E?itim Sen temsilciliklerinin d?zenledi?i yemekli toplant?da birlik mesaj? verildi. ?ok say?da sendika, dernek ve siyasi parti temsilcisinin de destek verdi?i yeme?e 500 emek?i kat?ld?. KESK tarihini anlatan slayt g?sterisinin ard?ndan gecenin a??l?? konu?mas?n? yapan SES Amasya ?l Temsilcisi Recep Karabek, ??lkemizde binlerce y?ld?r bar?? ve karde?lik i?inde ya?am?? halklar birbirlerine d??man edilmek isteniyor, oysa kurtulu? sava??nda cephede birlikti omuz omuza d??mana kur?un s?karak bu ?lkeyi birlikte kurtarmad?k m??? dedi. Son d?nemde KESK ?zerinde bask? kurulmaya ?al???ld???na dikkat ?eken Karabek, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Bu ?lkenin ulusal de?erleri ile bar???k olmad???m?z s?yleniyor. ???i ve emek?ilerin vergileri ile yap?lan kurulu?lar? zarar ediyor bahanesi pe?ke? ?ekenler mi, her milletten ?ehitlerin kan?yla sulanm?? bayrak ile yolsuzluklar?n?n ?zerini ?rtenler mi daha vatansever? Yoksa buna kar?? m?cadele eden KESK ve ?yeleri mi daha vatansever??
Gecede konu?an Fevzi Ayber ise Anadolu topraklar?n?n ?ok geni? bir tarihe ev sahipli?i yapt???n? s?yledi. Ayber ??imdi g?n Telekom i??isiyle dayan??ma g?n?d?r? dedi. (Merzifon/EVRENSEL)
www.evrensel.net