Ey Halk?m

Sanma ki derdimiz para
?nsanca ya?amay? istemek su?sa
Su?luyuz bunu unutma?
Yabanc? sermaye sar?lm?? bo?az?m?za


Sanma ki derdimiz para
?nsanca ya?amay? istemek su?sa
Su?luyuz bunu unutma?
Yabanc? sermaye sar?lm?? bo?az?m?za
Biz T?rkiye i??isiyiz sat?ld?k ey halk?m
Ne ?abuk unuttun telefona yaz?lmak i?in bekledi?in kuyru?u
Direklerden d??t?m, menhollerde gazdan zehirlendim hizmet verebilmek i?in sana
Da?, ta?, ya?mur ?amur demedim ilmek ilmek ?rd?m can?m ?lkemin her k??esini
Ad?m sabotajc? oldu ?imdi
Sat?ld?k ey halk?m bunu unutma?
?lkemde k?le olduysam yabanc?ya
??galin bir di?er ismi de budur beni anla
Sana s?yl?yorum loo
Hangi kitapta yazar kazan?lm?? hakk? geri almak
Bir ?lkenin kendi ?ocu?unu baba oca??ndan kovmak
Y?z y?ll?k i?yerimize d??ardan bakmak revam?d?r
Bu zul?m s??ar m? insanl??a
Sat?ld?k ey halk?m bunu unutma
Reklam paras?na boyun e?iyorsa medya ve yasalar g??l?den yana tav?r al?yorsa
Ve ben anlatam?yorsam meram?m? halk?ma
Bu su? sadece benim de?il
??nk? sen h?l? koyun gibi kat?l?yorsan s?r?ye
Alamad???n hizmetin paras?n?, abonman paras? diye devam ediyorsan ?demeye
Biraz da sen su?lusun ey halk?m bunu unutma
Ey halk?m,
Sak?n dar?l?p g?cenme bana
Ya hakl?dan yanas?nd?r ya da k?lesindir
Biz ba?kald?rd?k yabanc? sermaye u?akl???na
T?rk i??isiyiz bozar bizi boyun e?mek
Sen varsan biz var?z
Kulak ver halk?na
Sat?ld?k sevgili halk?m bizi unutma.
T. Telekom i??ileri / ANTALYA

Antalya ?da grevde olan T. Telekom i??ilerinin Naz?m Hikmet?in D?nyan?n En Tuhaf Mahl?ku ?iirinden esinlenerek yazd?klar? bir ?iir
www.evrensel.net