?iddete kar?? imza kampanyas?

Eski?ehir Adalar Migros ?n?nde toplanan Eski?ehir Demokratik Kad?n Platformu ?yeleri, kad?na y?nelik her t?rl? ?iddeti protesto ettiler


Eski?ehir Adalar Migros ?n?nde toplanan Eski?ehir Demokratik Kad?n Platformu ?yeleri, kad?na y?nelik her t?rl? ?iddeti protesto ettiler.
?nceki g?n yap?lan eylemde Eski?ehir Demokratik Kad?n Platformu ad?na bir a??klama yapan Pelin Kalkan, kad?na y?nelik ?iddetin d?nyan?n t?m toplumlar?nda yayg?n olarak rastlanan bir ?iddet t?r? oldu?unu s?yledi.
D?nyan?n neresinde olursa olsun kad?nlar?n maruz kald??? ?iddetin her t?r?yle T?rkiye?deki kad?nlar?n da kar?? kar??ya oldu?unu belirten Pelin Kalkan, ?Biz Eski?ehir Demokratik Kad?n Platformu olarak kad?na y?nelik her t?rl? ?iddete kar?? ??k?yoruz. Oyunu bozuyoruz, erkek ?iddetine hay?r diyoruz? dedi.
Eski?ehir?de bir kad?n s???nma evi a??lmas? i?in ge?en y?l ba?latt?klar? kampanya sonucunda yerel y?netimleri harekete ge?irdiklerini dile getiren Kalkan, ?Kad?na y?nelik ?iddetle m?cadelenin ?nemli basamaklar?ndan olan Kad?n Dan??ma Merkezi?nin a??lmas? i?in m?cadelemize devam ediyoruz. Kad?na y?nelik ?iddetle m?cadelenin en ?nemli g?nlerinden biri olan ?25 Kas?m Kad?na Y?nelik ?iddete Kar?? Uluslararas? M?cadele ve Dayan??ma G?n?? i?in ?al??malar?m?za bug?nden ba?l?yor ve ?iddeti g?r?n?r k?lmak ?zere bir kampanya ba?lat?yoruz. 23 Kas?m 2007 Cuma g?n? Anadolu ?niversitesi Mavi Salon?da saat 12.00?de bir panel yapaca??z. 25 Kas?m 2007 Pazar g?n? KESK Salonu?nda ?Kad?na Y?nelik ?iddete Hay?r Belgeseli? g?sterimi ve s?yle?isi ger?ekle?tirece?iz. Etkinliklerimize m?cadele ve dayan??man?n g?c?ne inanan t?m kad?nlar? bekliyoruz? diye konu?tu. (Eski?ehir/EVRENSEL)
www.evrensel.net