Ma?arada k?yameti bekliyorlar

Rusya?da, ba?kent Moskova?n?n 640 kilometre g?neydo?usunda Nikolskoye k?y? orman?nda ma?araya s???narak ?en ge? ilkbahardaki k?yameti bekleyen? Ortodoks kilisesinden ayr?lma tarikat? ?yeleri, bekleyi?lerini s?rd?r?yor.


Rusya?da, ba?kent Moskova?n?n 640 kilometre g?neydo?usunda Nikolskoye k?y? orman?nda ma?araya s???narak ?en ge? ilkbahardaki k?yameti bekleyen? Ortodoks kilisesinden ayr?lma tarikat? ?yeleri, bekleyi?lerini s?rd?r?yor.
B?lge muhtarl??? yetkilisi Yevgeni Guseynov, AP Ajans??na yapt??? a??klamada, ?T?ten iki bacas?ndan g?r?nen ma?araya kapan?p bekleyen 29 ki?iyi zorla ??karma niyetimiz kesinlikle yok. Onlara yar?n g?da ve ila? yard?m? ?nerisinde bulunaca??z? dedi.
?Do?ru Rus Ortodoks Kilisesi? isimli, resmi Rus Ortodoks Kilisesi?nden sapma tarikat?n kurucusu ?peygamber? Piotr Kuznetsov, ??iddet i?eren tarikat kurma? su?undan g?zalt?nda ve ?nceki g?nden beri ruhbilimci doktorlar?n g?zetiminde tutuluyor. Ma?aradaki 29 ki?i aras?nda 1?i 18 ayl?k bebek, 4 ?ocuk da var ve m?ritlerin ?o?u kad?n. Moskova?daki ba??ms?z ?Dinsel Ara?t?rma Merkezi? yetkilisi Aleksandr Dvorkin, ?Rusya?da Do?ru Rusya Do?ru ??retisi Tarikat? gibi 10 tarikat var? dedi. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net