1035 balinay? avlayacaklar

1963?ten beri ilk kez b?y?k miktarda kambur balina av?na izin verilmesi sonras? Japonya?da bir av filosu, Antarktika y?n?nde denize a??ld?.


1963?ten beri ilk kez b?y?k miktarda kambur balina av?na izin verilmesi sonras? Japonya?da bir av filosu, Antarktika y?n?nde denize a??ld?. Avlanma nedeniyle t?rleri yok olma tehlikesine giren kambur balinalar?n, 1963 y?l?nda uluslararas? koruma alt?na al?nmas?ndan sonra ilk kez bu kadar ?ok say?da; 50 kambur balinan?n avlanmas?na izni verildi. Nisan ay?na kadar s?recek av mevsiminde Japonya?ya, bu y?l ?e?itli t?rlerdeki 1035 balinay? avlayabilme izni verildi. Bilimsel ama?l? oldu?u savunulan ava, Uluslararas? Balinac?l?k Komisyonu taraf?ndan izin veriliyor, ancak balina avc?l??? kar??t? eylemciler, bunun asl?nda ticari bir av oldu?unu belirtiyorlar. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net