Buzdan Hayaller cnbc-e 22,00

?zlandal? sinemac? Dagur Kari?nin ilk uzun metrajl? ?al??mas? olan film, en b?y?k hayali ya?ad??? k???k kasabadan kurtulmak olan 17 ya??ndaki Noi?nin ya?ad?klar?na odaklan?yor.


?zlandal? sinemac? Dagur Kari?nin ilk uzun metrajl? ?al??mas? olan film, en b?y?k hayali ya?ad??? k???k kasabadan kurtulmak olan 17 ya??ndaki Noi?nin ya?ad?klar?na odaklan?yor. Yak?ndaki bir benzin istasyonunda ?al??maya ba?layan Iris?in hayat?na girmesiyle yeni bir heyecanla tan??an Noi uzaklara ka?ma hayallerine onu da katmaya ba?layacak ve gen? k?zla romantik bir ili?kiye girecektir. Ne var ki zaman onlara hi? de beklemedikleri bir oyun oynayacakt?r.
www.evrensel.net