Farkl? seslere Cumhuriyet?te yer var m?yd??

Cumhuriyet gazetesinin ?Sesiniz farkl? ??k?yorsa? slogan?yla ba?latt??? yeni reklam kampanyas?, akla gazetenin son d?nemde i?ine son verdi?i ?farkl? sesleri? getiriyor.


Cumhuriyet gazetesinin ?Sesiniz farkl? ??k?yorsa? slogan?yla ba?latt??? yeni reklam kampanyas?, akla gazetenin son d?nemde i?ine son verdi?i ?farkl? sesleri? getiriyor. Son olarak Erdo?an Ayd?n??n yaz?lar?na Roj TV?de bir programa kat?ld??? gerek?esiyle son veren gazetenin ?farkl? seslerden? s?z etmesi bir ?eli?ki olarak de?erlendiriliyor.
Erdo?an Ayd?n??n yaz?lar?na son verdi?i i?in okurlar?n tepkisiyle kar??la?an Cumhuriyet, hafta sonunda yeni bir reklam kampanyas? ba?latt?. Pazar g?nk? gazetede ?Sesiniz farkl? ??k?yorsa... T?rkiye?nin tam ba??ms?z gazetesi Cumhuriyet sizinle? slogan?yla karanl?k bir foto?rafta yer alan y?zlerden olu?an reklam, daha ?ncekiler gibi ?Cumhuriyet?inize sahip ??k?n? talebiyle son buluyor. Gazetenin d?nk? say?s?nda da ayn? kampanya ??yle devam etti: ?Siz sadece ileriye bak?yorsan?z... T?rkiye?nin ileriyi g?ren gazetesi Cumhuriyet sizinle.?
Daha ?nce Cumhuriyet?te yaz?lar? yay?nlanan ?zzettin ?nder?in ve son olarak da Erdo?an Ayd?n??n yaz?lar?na, Cumhuriyet y?netimince son verilmi?ti. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net