Erol Zavar i?in stand a??ld?

Erol Zavar?a Ya?ama Hakk? Koordinasyonu, Y?ksel Caddesi?nde bir stand a?t?. Standda, Zavar??n ?iir kitab? ve cezaevinde haz?rlad??? tak?lar da dayan??ma ama?l? sat?l?yor.


Erol Zavar?a Ya?ama Hakk? Koordinasyonu, Y?ksel Caddesi?nde bir stand a?t?. Standda, Zavar??n ?iir kitab? ve cezaevinde haz?rlad??? tak?lar da dayan??ma ama?l? sat?l?yor. Koordinasyon ?yesi Serpil K?ksal, 3 y?ld?r kampanyalar d?zenlediklerini belirtti. Zavar??n e?i Elif Zavar ise cezaevlerinde bir?ok b?brek ve kanser hastas? oldu?unu s?yledi. Adalet Bakanl????n?n aksini iddia etti?ini kaydeden Zavar, F tipi cezaevlerinde tutuklu ve h?k?ml?lere insanl?k d??? muamelelerin s?rd???ne de dikkat ?ekti.
Erol Zavar?la Dayan??ma Haftas? Etkinlikleri kapsam?nda, 21 Kas?m?da ?iir gecesi d?zenlenecek.
Zavar??n ?air arkada?lar?, kendilerinin ve Erol Zavar??n ?iirlerini okuyacaklar. Gecede, Zavar??n ya?am m?cadelesini anlatan, Nesrin Cevadzade ve H?seyin Karabey?in y?netti?i ??l?m? Ektim Randevu Yerinde? isimli film de g?sterilecek. 23 Kas?m?da ise Zavar??n serbest b?rak?lmas? i?in toplanan imzalar Cumhurba?kan? Abdullah G?l?e g?nderilecek. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net