teselli

  • Sosyetede son derece ?apk?n olarak tan?nm??t?.


    Sosyetede son derece ?apk?n olarak tan?nm??t?. Bir g?n yine ?apk?nl?k yapt??? s?rada ?l?verdi. B?t?n tan?d?klar? kar?s?n? teselliye geldiler. ??lerinden biri ??yle dedi:
    - ?z?nt?n?n derecesini anl?yorum. Ama senin i?in iyi bir teselli taraf? var. En az?ndan geceyi nerede ge?irdi?ini biliyorsun art?k...
    www.evrensel.net