?nternette Ba?bakan?a ?a?r?

?nternette ilgin? bir kampanya sitesi a??ld?. Ba?bakan Erdo?an?a o?lunu askere g?ndermesi i?in ?a?r? yapan site, geliri de Mehmet?ik Vakf??na ba???lamaya haz?rlan?yor.


?nternette ilgin? bir kampanya sitesi a??ld?. Ba?bakan Erdo?an?a o?lunu askere g?ndermesi i?in ?a?r? yapan site, geliri de Mehmet?ik Vakf??na ba???lamaya haz?rlan?yor.
S?n?r ?tesi operasyonun g?ndemde oldu?u g?nlerde bar?? ?a?r?lar?na kulaklar?n? t?kayan AKP H?k?meti?ne ve Ba?bakan Erdo?an?a ilgin? bir ?a?r? geldi. Ba?bakan??n o?lunu askere g?ndermesi i?in yeni bir kampanya ba?lat?ld?. Ba?lat?lan kampanya i?in bir internet sitesi a??ld?.?www.tayyipoglunuaskeregonder.com? adl? internet sitesinden elde edilecek gelir Mehmet?ik Vakf?na ba???lanacak. D?n ??le saatlerinde site 13 bin ziyaret?iye ula?m??t?. Sitenin giri? sayfas?nda ?u ifade kullan?l?yor: ?Bu deste?in dar?s?, gemicik (!) kaptanlar? ve tayfalar?na... D?r?st bir ses, kalabal???nkini bast?r?r. Tayyip o?lunu askere g?nder!? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net