11 Eyl?l cnbc-e 22:00

11 Eyl?l sald?r?lar?, yaln?zca ya?anan en b?y?k ve kapsaml? ?ter?r? eylemi olmas?ndan ?t?r? tarihsel bir anlam ifade etmiyor.


11 Eyl?l sald?r?lar?, yaln?zca ya?anan en b?y?k ve kapsaml? ?ter?r? eylemi olmas?ndan ?t?r? tarihsel bir anlam ifade etmiyor. Sonras? malum, ?nce Afganistan, ard?ndan Irak i?gal edildi ve Amerikan barbarl??? burada duracak gibi de g?r?lm?yor. 11 Eyl?l?le ilgili en kapsaml? ve en so?ukkanl? yap?m ba??ms?z bir ?al??man?n ?r?n? olarak do?du. 11? 09?? 01 ad?yla da g?sterilen film, 11 Eyl?l olaylar?na farkl? bak?? a??lar? ta??yan on bir y?netmenin 11?er dakilal?k 11 k?sa filminden olu?an g?rkemli bir ba?yap?t. ?zellikle Sean Penn?in filmi ?ok etkileyici bulunmu? ve tart??ma yaratm??t?. Ama ekipte Yusuf ?ahin, Amos Gitai, Alejandro Gonz?lez I??rritu, Shohei Imamura, Claude Lelouch, Ken Loach, Samira Makhmalbaf, Mira Nair, Idrissa Ouedraogo, Danis Tanovic de var.
www.evrensel.net