Galibiyetin ?d?l? bilet

T?rkiye bug?n tarihinin en ?nemli ma?lar?ndan birine ??kacak. (A) Milli Futbol Tak?m?, 13. Avrupa ?ampiyonas? elemeleri (C) Grubu?ndaki 12. ve son ma??nda Bosna-Hersek?i a??rlayacak.


T?rkiye bug?n tarihinin en ?nemli ma?lar?ndan birine ??kacak. (A) Milli Futbol Tak?m?, 13. Avrupa ?ampiyonas? elemeleri (C) Grubu?ndaki 12. ve son ma??nda Bosna-Hersek?i a??rlayacak. Ali Sami Yen Stad??nda saat 21.00?de ba?layacak ve ATV?den naklen yay?nlanacak ma?? Hollanda Futbol Federasyonu?ndan Eric Braamhaar y?netecek.
T?rkiye kendisi a??s?ndan a??s?ndan b?y?k ?nem ta??yan ma?ta, Avrupa ?ampiyonas? finallerine kat?lma hakk?n? elde edebilmek i?in mutlak galibiyet arayacak.
Grupta son ma?lara ikinci s?rada ba?layan T?rkiye, Bosna-Hersek?i yenmesi durumunda 2008 y?l?nda Avusturya ve ?svi?re?nin ortakla?a d?zenleyecekleri 13. Avrupa ?ampiyonas? finallerine kat?lmaya hak kazanacak.
T?rkiye, Bosna-Hersek?i yenememesi durumunda ise Malta?da oynanacak Malta-Norve? ma??n?n sonucunu bekleyecek.
Her iki ma??n da berabere bitmesi durumunda g?len taraf yine T?rkiye olacak. T?rkiye berabere kal?p, Norve? kazan?rsa, bu kez Norve? finallere ad?n? yazd?racak. T?rkiye Bosna-Hersek?e yenilir, Norve? de Malta ile berabere kal?rsa iki ?lke milli tak?mlar?n?n puanlar? e?itlenecek. Ancak, Norve? ile ilk ma?ta 2-2 berabere kal?p, ikinci ma?? 2-1 kazanan T?rkiye, ikili averajda ?st?nl?k sa?lad??? i?in bu durumda da finallere ad?n? yazd?racak.
Bu arada, gruptaki her iki ma? da ayn? saatte ba?layacak.
Finallere 3. kez kat?lma f?rsat?
(A) Milli Futbol Tak?m?, bug?n Bosna-Hersek kar??s?nda galip gelmesi durumunda, 84 y?ll?k tarihinde 3. kez Avrupa ?ampiyonas? finallerinde m?cadele etmeye hak kazanacak. Milliler, bug?nk? ma?? kazanmas? durumunda, (C) Grubu?nda Yunanistan??n ard?ndan ikinci s?ray? alarak, 2008 y?l?nda Avusturya ve ?svi?re?nin ortakla?a d?zenleyecekleri 13. Avrupa Futbol ?ampiyonas? finallerine kat?lacak.
T?rk Milli Futbol Tak?m?, 1960 y?l?nda ba?layan Avrupa ?ampiyonas? maceras?nda daha ?nce sadece 2 kez elemeleri ge?erek, finallerde m?cadele etti.
Milliler, 1996?da Fatih Terim, 2000?de de Mustafa Denizli y?netiminde finallerde yer ald?.
1996?da ?ngiltere?nin d?zenledi?i finallerde T?rkiye, gruptaki 3 ma??n? da, ?stelik gol bile atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elenmi?ti.
2000 y?l?nda Hollanda ve Bel?ika?n?n ortakla?a d?zenledikleri finallerde ise T?rkiye, gruptan ??km??, ?eyrek finalde Portekiz?e yenilerek, organizasyona veda etmi?ti.
Milliler, 2004?de Portekiz?de d?zenlenen son finallere ise baraj ma?lar?nda Letonya?ya elenerek kat?lamam??t?.
442.s?nav
(A) Milli Futbol Tak?m?, bug?n Bosna-Hersek ile yapaca?? ma?la birlikte 442. s?nav?na ??kacak. T?rk Milli Futbol Tak?m?, 84 y?ll?k tarihinde, 231?i resmi, 210?u ?zel olmak ?zere geride kalan toplam 441 ma?ta, 152 galibiyet, 105 beraberlik al?rken, 184 kez de rakiplerine yenildi. Milliler, bu ma?larda toplam 564 gol atarken, kalesinde 684 gol g?rd?. (SPOR SERV?S?)
Fatih Terim?in 66. s?nav?

Fatih Terim, bug?nk? Bosna-Hersek ma??yla 66. milli s?nav?na ??kacak.
(A) Milli Tak?m??n ba??nda ilk s?nav?n? 11 Nisan 1990 tarihinde Kopenhag?da Danimarka?ya kar?? 1-0 yitirilen ?zel ma?ta veren Terim, daha sonra 1993-1996 y?llar? aras?nda g?rev yapt??? milli tak?m?, 17 A?ustos 2005?de Sofya?da Bulgaristan ile yap?lan ?zel kar??la?madan bu yana ?al??t?rmaya devam ediyor. (A) Milli Futbol Tak?m??n?n ba??nda en ?ok ma?a ??kan teknik adam unvan?na sahip Fatih Terim y?netimindeki milli tak?m, oynad??? toplam 65 ma?ta, 30 galibiyet, 19 beraberlik, 16 yenilgi al?rken, 96 gol at?p, kalesinde 73 gol g?rd?.
T?rk Milli Tak?m?, Terim?in son d?neminde oynad??? 16?s? resmi, 15?i ?zel toplam 31 ma?tan 13??n? kazand?, 11?inde berabere kald?, 7?sini ise yitirdi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net