Filede bayanlar?n m?cadelesi ba?l?yor

Bayanlar Birinci Voleybol Ligi?nde 2007-2008 sezonu bug?n ?stanbul?da yap?lacak 2 ma?la ba?layacak.


Bayanlar Birinci Voleybol Ligi?nde 2007-2008 sezonu bug?n ?stanbul?da yap?lacak 2 ma?la ba?layacak.
Ligde bu sezon 11 tak?m m?cadele edecek. Ankara?dan T?rk Telekom ve ?ller Bankas?, ?stanbul?dan Eczac?ba?? Zentiva, Vak?fbank G?ne? Sigorta, Fenerbah?e Ac?badem, Be?ikta? ve Ye?ilyurt, ?zmir?den Kar??yaka DYO, Diyarbak?r?dan Dicle ?niversitesi, Gaziantep?ten ?ahinbey Belediyesi ve Mu?la?dan da Marmaris Belediyespor puan m?cadelesi verecek.
Bug?n saat 16.30?daki ilk ma?ta Be?ikta? ile Vak?fbank G?ne? Sigorta kar?? kar??ya gelirken, saat 17.00?deki ma?ta ise Fenerbah?e Ac?badem ile Kar??yaka DYO kozlar?n? payla?acak. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net