?Edebiyattan Hayata S?rg?nde Bir Yolcu: G?zin Dino?

T?rkiye Pen Kad?n Yazarlar Komitesi, G?zin Dino?nun edebiyat ara?t?rmac?l???n?, ?evirmenli?ini ve hayat?n? konu alan ?Edebiyattan Hayata S?rg?nde Bir Yolcu: G?zin Dino? ba?l?kl? bir etkinlik d?zenledi.


T?rkiye Pen Kad?n Yazarlar Komitesi, G?zin Dino?nun edebiyat ara?t?rmac?l???n?, ?evirmenli?ini ve hayat?n? konu alan ?Edebiyattan Hayata S?rg?nde Bir Yolcu: G?zin Dino? ba?l?kl? bir etkinlik d?zenledi.
Pazartesi g?n? ?stanbul Taksim?deki Frans?z K?lt?r Merkezi?nin salonunda G?zin Dino?nun da kat?l?m?yla ger?ekle?tirilen etkinlikte Handan ?nci, ?Tanzimat Edebiyat? Yorumcusu Olarak G?zin Dino?; Bahriye ?eri, ?T?rk Edebiyat? Ara?t?rmalar? ve G?zin Dino?; Ay?eg?l Devecio?lu, ?T?rkiye?de Hayal G?c?n?n Ser?veni?; Sezer Ate? Ayvaz, ?Ne Ben Ne ?teki, Ba?ka Diyarlar?n ?ark?s?; Melez Roman? ba?l?kl? konu?malar?yla sabah oturumunda G?zin Dino?nun edebi ki?ili?ine odakland?. ??leden sonraki oturumda F?sun Akatl?, Zeynep Avc?, Tiraje Dikmen ve Emel Batu, G?zin Dino?nun hayat?n? ve ki?ili?ini anlatt?lar. Mine S???t ise M?jg?n Halis?in haz?rlad??? G?zin Dino foto?raflar? e?li?inde bir G?zin Dino portresi ?izdi.
Eyl?l 2007?de ?al??malar?na ba?layan T?rkiye Pen Kad?n Komitesi?nde, M?ge ?plik?i ba?kanl???nda Ay?eg?l Devecio?lu, Hande ???t, Karin Karaka?l?, M?jgan Halis, ?zlem Y?lmaz, Nalan Barbaroso?lu, Nazan Haydari ve Sezer Ate? Ayvaz yer al?yor. T?rkiye?nin farkl? kentlerinde kad?n yazarlarla okuma g?nleri ve kad?n edebiyat??lar?n edebiyat i?indeki ?zg?n yanlar?na dikkat ?ekmek i?in ?kad?n edebiyat??larla bulu?ma? etkinlikleri d?zenleyecek komite, ?al??malar?n? kitap olarak edebiyat kamuoyuyla da payla?may? hedefliyor. Kad?n edebiyat??larla bulu?ma etkinlikleri i?inde G?zin Dino?dan sonra Sevgi Soysal, Peride Celal, Nezihe Meri?, Leyla Erbil, Adalet A?ao?lu ve Tomris Uyar??n ele al?nmas? planlan?yor. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net