Lagendjik: Parti kapatmak yap?lacak son ?ey

Joost Lagendijk Avrupa?da, parti kapat?lmas?n?n iyi bir ??z?m olmad??? ve en son yap?lacak ?ey oldu?u kan?s? hakim oldu?unu belirtti


Joost Lagendijk Avrupa?da, parti kapat?lmas?n?n iyi bir ??z?m olmad??? ve en son yap?lacak ?ey oldu?u kan?s? hakim oldu?unu belirtti
T?rkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu?nun 58. Genel Kurulu, e? ba?kanlar Ya?ar Yak?? ve Joost Lagendijk?in TBMM?de d?zenledi?i ortak bas?n toplant?s?yla sona erdi. Yak??, komisyonun, iki taraf?n g?r??lerini birbirine anlatma, birbirinden destek isteme ve daha iyi tan?ma formu olarak kullan?ld???n? kaydetti.
Toplant?da; PKK?y? k?nayan ve her iki taraf?n da PKK?y? ter?r ?rg?t? olarak g?rd???n? belirten bir ortak deklarasyonun kabul edilmesi y?n?nde g?r?? dile getirildi?ini bildiren Yak??, ?Fakat bu, toplant?n?n bitmesine ?ok yak?n bir a?amada yap?ld??? i?in ve ge?mi? deneyimlerde de b?yle bir deklarasyon metni g?ndeme geldi?inde, herkes kelimelerle oynad??? ve uzun vakit kaybetti?i i?in onun yerine, genel kurul, bize iki e? ba?kan olarak yetki verdi. T?rk ve Avrupa Parlamentosu taraf?ndan, PKK?n?n ter?r ?rg?t? olarak, b?t?n ter?r faaliyetlerini k?nad???m?z?, hi?bir iltimasa meydan vermeyecek ?ekilde sizin huzurunuzda tekrarlayarak, arkada?lar?m?z?n bu beklentilerini yerine getirmeye karar verdik. Karar oybirli?iyle al?nm??t?r? diye konu?tu.
Joost Lagendijk de her iki taraf?n, PKK?y? k?nama konusunda kuvvetli iste?i bulundu?unu s?yledi. DTP hakk?ndaki kapatma davas?na da de?inen Lagendijk, Avrupa?da, parti kapat?lmas?n?n iyi bir ??z?m olmad??? ve en son yap?lacak ?ey oldu?u kan?s? hakim oldu?unu belirtti. Toplant?da DTP?ye de ?a?r? yap?ld???n? kaydeden Lagendijk, DTP?nin de siyasi parti olarak kendi taktikleri, stratejileri olabilece?ini, ancak net ?ekilde kendisini ifade etmesi gerekti?i ve PKK?ya mesafeli durmas? yolunda ?a?r? yap?ld???n? vurgulad?.
301 ?nerisi
Lagendijk, 301. maddenin de?i?tirilmesi konusunda hem D??i?leri Bakan? Ali Babacan hem de Avrupa Parlamentosu?nun, harekete ge?me zaman?n?n geldi?ini s?yledi?ini kaydetti. Konunun 2 y?ld?r konu?uldu?una i?aret eden Lagendijk, ?Bu de?i?ikli?i yapma zaman? gelmi?tir. 301. maddeyle ilgili h?k?met, parlamentoya ?neri getirecek. ?nemli mesaj? alarak gidiyorum? dedi.
(HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net