Vakit?ten bulmacal? mesaj

Yapt??? bir?ok haberle ?tart??ma konusu? olan ve en son Dan??tay ?yelerine yap?lan sald?r?da ?hedef g?sterdi?i? iddia edilen Anadolu?da Vakit gazetesi, d?n yay?nlad??? say?s?ndaki bulmacayla dikkat ?ekti.


Yapt??? bir?ok haberle ?tart??ma konusu? olan ve en son Dan??tay ?yelerine yap?lan sald?r?da ?hedef g?sterdi?i? iddia edilen Anadolu?da Vakit gazetesi, d?n yay?nlad??? say?s?ndaki bulmacayla dikkat ?ekti.
Bulmacada, Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t, Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral ?lker Ba?bu? ve Emekli T?mgeneral Osman Pamuko?lu?nun foto?raflar?na yer verildi. Gazetenin 14. sayfas?nda yer alan bulmacan?n sorular? yan?tland???nda ?ifre s?zc?k olarak ?Siz Kral De?ilsiniz? kelimesinin ??kmas? bulmacay? ??zenleri ?a??rtt?.
Bulmacada, soldan sa?a 2. soru olarak ?Genelkurmay Ba?kan?? ve 4.soruda Kara Kuvvetleri Komutan?, 23. soruda ?Emekli T?mgeneral? sorular? soruldu. Sorular?n yan?tlanmas? i?in verilen foto?raflarda ise Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t, Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral ?lker Ba?bu? ve emekli T?mgeneral Osman Pamuko?lu?nun ?niformal? foto?raflar?na yer verildi.
Gazetenin 14. sayfas?nda, Edit?r Fatih U?urlu taraf?ndan haz?rlanan, aralar?nda ?cahiliye d?neminden putlar, ormanlar?n en iri hayvan?, k?f?rde olan, gayr?me?ru ili?ki? gibi sorular?nda bulundu?u bulmacada 17 kelimelik ?ifre s?zc?kten ?Siz Kral De?ilsiniz? c?mlesi ??kt?. Gazete daha ?nce, Dan??tay sald?rgan? Alparslan Aslan??n ?Dan??tay sald?r?s?n? planlarken Dan??tay 2. ?yelerinin foto?raflar?n? Anadolu?da Vakit gazetesinin man?etinde g?rd?m? a??klamas?yla g?ndeme gelerek, tart??ma yaratm??t?. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net