Erener ve Atako?lu e?itim i?in sahnedeydi


Sanat?? Sertab Erener ve Fahir Atako?lu, T?rk E?itim Derne?inin 80?inci kurulu? y?l d?n?m? dolay?s?yla ?E?itim ??in El Ele Tek Y?rek Tek Me?ale? ad?yla konser verdi. L?tfi K?rdar Uluslararas? Kongre ve Sergi Saray??ndaki konser T?rkiye?de e?itim tarihiyle ilgili k?sa bir sinevizyon g?steriminin yap?lmas?yla ba?lad?. Daha sonra besteci piyanist Fahir Atako?lu sahne alarak ?e?itli eserlerini seslendirdi. Atako?lu, daha sonra sahneye ??kan Sertab Erener?in s?yledi?i ?ark?lara da piyanosuyla e?lik etti. Erener ve Atako?lu, konserde izleyicilere keyifli dakikalar ya?att?. Sunuculu?unu oyuncu Halit Ergen? ile Arzu Balkan??n yapt??? konseri ?ok say?da sanatsever izledi. Geceden elde edilen gelirin e?itim i?in kullan?laca?? belirtildi. Bu arada, konserden ?nce bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan T?rk E?itim Derne?i Genel Ba?kan? Sel?uk Pehlivano?lu, b?yle bir geceyle e?itime katk? sa?lanmas?ndan mutlu oldu?unu s?yledi. Fahir Atako?lu da ?M?zi?imle b?yle bir geceye katk? sa?lamaktan gurur duyuyorum? dedi. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net