Wilson yeme?i erteledi

ABD?nin Ankara B?y?kel?ili?i, ?DP Genel Ba?kan? Ufuk Uras ile b?lgeden d?rt AKP milletvekiline d?n verece?i ??le yeme?ini belirsiz bir tarihe erteledi.


ABD?nin Ankara B?y?kel?ili?i, ?DP Genel Ba?kan? Ufuk Uras ile b?lgeden d?rt AKP milletvekiline d?n verece?i ??le yeme?ini belirsiz bir tarihe erteledi.
Uras, ANKA?ya ABD B?y?kel?ili?i?nden arand???n? belirterek, ?Bas?nda ??kan polemik ve tart??malar nedeniyle ileri bir tarihe al?nmas?n? uygun bulup bulmad???m? sordular. Ben de kabul ettim. Bir ?nceki gruba verilen kahvalt? nedeniyle bas?nda ?ok spek?lasyon yap?lmas? nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmi? g?r?n?yor? a??klamas?nda bulundu.
B?y?kel?i Ross Wilson taraf?ndan yeme?e, Uras d???nda AKP Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, AKP Siirt Milletvekili Mehmet Y?lmaz Helvac?o?lu, AKP Van Milletvekili G?l?en Orhan ve AKP ??rnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda davet edilmi?ti.
Davete Uras kat?laca??n? bildirirken, AKP Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, AKP Siirt Milletvekili Mehmet Y?lmaz Helvac?o?lu, AKP Van Milletvekili G?l?en Orhan ve AKP ??rnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda?n?n kat?lamayacaklar?n? bildirdikleri ??renildi. AKP Siirt Milletvekili Helvac?o?lu, ANKA?ya, ?Kat?lamayaca??m? bildirdim. Se?menlerimle g?r??melerim vard? o nedenle kat?lamad?m. Se?menlerim benim i?in daha ?nemlidir? dedi.
Ge?en sal? g?n?, ABD?nin Ankara B?y?kel?isi Ross Wilson ile ABD Kongre ?yesi Chris Shays, AKP?den Diyarbak?r Milletvekili Abdurrahman Kurt, Diyarbak?r Milletvekili ?hsan Arslan ve Siirt Milletvekili Afif Demirk?ran ile CHP eski milletvekili ve MYK ?yesi Mesut De?er, KADEP Genel Ba?kan? ?erafettin El?i, Hak-Par Genel Ba?kan? Serta? Bucak ve eski Milletvekili Ha?im Ha?imi?nin kat?ld??? bir kahvalt?da bir araya gelmi?ti. Toplant?da K?rtler, PKK, Kuzey Irak ve Irak??n gelece?iyle ilgili konular?n g?r???lmesi tepkilere yol a?m??t?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net