Enflasyon h?zla t?rman?yor

Kas?m ay?nda enflasyon T?FE baz?nda y?zde 1.95?le son y?llar?n en y?ksek d?zeyinde ger?ekle?ti. Ocak-Kas?m d?neminde 8.15?e ula?an T?FE art???, Kas?m sonu itibariyle son bir y?lda y?zde 8.40 ve oniki ayl?k ortalamalara g?re de y?zde 8.86 olarak ger?ekle?ti. ?FE?de ise Kas?m ay?nda y?zde 0.89 art?? ya?and?


Kas?m ay?nda enflasyon T?FE baz?nda y?zde 1.95?le son y?llar?n en y?ksek d?zeyinde ger?ekle?ti. Ocak-Kas?m d?neminde 8.15?e ula?an T?FE art???, Kas?m sonu itibariyle son bir y?lda y?zde 8.40 ve oniki ayl?k ortalamalara g?re de y?zde 8.86 olarak ger?ekle?ti. ?FE?de ise Kas?m ay?nda y?zde 0.89 art?? ya?and?. ?FE baz?nda onbir ayl?k enflasyon y?zde 5.78, y?ll?k enflasyon y?zde 5.65 ve oniki ayl?k ortalamalara g?re enflasyon da y?zde 6.75 oldu.
Enflasyon Ekim ay?n?n ard?ndan Kas?m?da da y?ksek ??kt?. Kas?m ay?nda enflasyon t?ketici fiyatlar? (T?FE) baz?nda y?zde 1.95?le Ekim 2004?ten bu yana olan d?nemin en y?ksek ayl?k d?zeyinde ger?ekle?ti. Ocak-Kas?m d?neminde 8.15?e ula?an T?FE art???, Kas?m sonu itibariyle son bir y?lda y?zde 8.40?la hedefe g?re y?zde 100?den fazla sapma g?sterirken, oniki ayl?k ortalamalara g?re de y?zde 8.86 olarak ger?ekle?ti.
?retci fiyatlar? (?FE) baz?nda da Ekim?de negatif ??kan enflasyon Kas?m ay?nda y?zde 0.89?la Mart 2007?den sonraki aylar?n en y?ksek d?zeyinde ??kt?. ?FE baz?nda onbir ayl?k enflasyon y?zde 5.78, y?ll?k enflasyon y?zde 5.65 ve oniki ayl?k ortalamalara g?re enflasyon da y?zde 6.75 oldu.
Kas?m ay?nda g?dadaki fiyat art??? g?rece d???k kal?rken, endeksteki a??rl?klar?yla da orant?l? olarak konut ve giyim, enflasyonu azd?ran ba?l?ca sekt?rler oldu. T?FE?de ana harcama gruplar? itibariyle bir ay ?nceye g?re en y?ksek art?? y?zde 6,51 ile alkoll? i?ecekler ve t?t?n grubunda ger?ekle?ti. Giyim ve ayakkab? grubunda ayl?k y?zde 4,30, konutta y?zde 4,01, ula?t?rmada y?zde 2,50, ?e?itli mal ve hizmetlerde y?zde 1,85, lokanta ve otellerde y?zde 1,49 art?? ya?and?. G?da ve alkols?z i?ecekler grubunda y?zde 0,55, olan ayl?k art?? ev e?yas?nda y?zde 0,43 oldu. Fiyatlar haberle?mede y?zde 0,06, e?itimde y?zde 0,12, e?lence ve k?lt?rde y?zde 0,28 ve sa?l?kta ise y?zde 0,67 geriledi.
Y?ll?k bazda T?FE?nin en ?ok artt??? harcama grubu y?zde 17.21?le alkoll? i?ecekler ve t?t?n oldu. G?da ve alkols?z i?ecekler y?zde 12,29, konut y?zde 11,20 ve lokanta ve oteller y?zde 10,57?le art???n y?ksek oldu?u di?er harcama gruplar? olarak belirlendi. 26 ?statistiki B?lge i?inde Kas?m ay?nda en y?ksek ayl?k art?? y?zde 2,49?la ?stanbul b?lgesinde ger?ekle?ti. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net