Ula??m zamm? protesto edildi

??renci Kollektifleri, ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan ge?ti?imiz ay ula??m ?cretlerine yap?lan zamlar? Ma?ka Kamp?s?'nde protesto etti


??renci Kollektifleri, ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan ge?ti?imiz ay ula??m ?cretlerine yap?lan zamlar? Ma?ka Kamp?s?'nde protesto etti. ?T? Ma?ka Kamp?s? Yabanc? Diller Fak?ltesi ?n?nden Be?ikta?'a y?r?yen ??renci Kollektifi ?yeleri, ?Topba? elini cebimizden ?ek?, ??T? hayk?r zamlara hay?r? sloganlar?n? atarak ?Akbilim bo? Topba?? adl? bir ?ark? ile tempo tuttular. Be?ikta? Meydan??nda a??klamay? yapan Fatih Usta, ??rencilerin 3 haftad?r ?niversitelerde zamlara kar?? kampanya y?r?tt?klerini belirterek, zamlar?n geri ?ekilmesi i?in okullarda toplanan imzalar?, yapacaklar? eylemin ard?ndan belediyeye sunacaklar?n? s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net