10 milyon kay?t d??? ?al??an var

?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakan? Faruk ?elik, DSP ?stanbul Milletvekili S?leyman Ya??z??n, ?kay?t d??? istihdam? ile ilgili soru ?nergesini yan?tlad?


?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakan? Faruk ?elik, DSP ?stanbul Milletvekili S?leyman Ya??z??n, ?kay?t d??? istihdam? ile ilgili soru ?nergesini yan?tlad?.
Bakan ?elik?in yan?t? ??yle oldu: ?T?rkiye ?statistik Kurumu?nun (T??K) 2006 Hane Halk? ??g?c? Anketi Nisan D?nemi sonu?lar?na g?re; SSK?ya kay?tl? olarak ?al??mas? gereken 3 milyon 861 bin ki?i, Ba?-Kur?a kay?tl? olarak ?al??mas? gereken 3 milyon 757 bin ki?i, ?cretsiz aile i??isi say?lan 3 milyon 37 bin ki?i olmak ?zere toplam 10 milyon 655 bin ki?i kay?t d??? ?al??maktad?r. Kay?t d??? olarak ?al??an bu n?fusun kay?t alt?na al?nmas? halinde, devletin yakla??k 17 milyar YTL sigorta prim geliri (br?t) elde edebilece?i tahmin edilmektedir.? (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net