Gazeteciler meslekta?lar?na sahip ??kt?

Radikal gazetesi Ankara muhabirlerinden Adnan Keskin ve Soner Ar?kano?lu?nun, hi?bir gerek?e g?sterilmeden, son maa?lar? ve k?dem tazminatlar? verilmeden i?ten at?lmas?, Ankara?da gazeteciler taraf?ndan protesto edildi.


Radikal gazetesi Ankara muhabirlerinden Adnan Keskin ve Soner Ar?kano?lu?nun, hi?bir gerek?e g?sterilmeden, son maa?lar? ve k?dem tazminatlar? verilmeden i?ten at?lmas?, Ankara?da gazeteciler taraf?ndan protesto edildi.
T?rkiye Gazeteciler Sendikas??n?n (TGS) ?a?r?s? ile Radikal gazetesi Ankara merkez binas? ?n?nde toplanan gazeteciler, Keskin ve Ar?kano?lu?nun i?ten ??kar?lmas?n? ve uygulamalar? protesto ettiler. TGS Genel Ba?kan? Ercan ?pek?i burada yapt??? a??klamada, Radikal Gazetesi y?ksek yarg? muhabiri Adnan Keskin ve polis muhabiri Soner Ar?kano?lu?nun ??kar?lmas?n?n, bas?ndaki hukuksuz ve keyfi uygulamalara yeni bir ?rnek oldu?unu s?yledi. ?pek?i, her iki gazetecinin de mesleklerini en i?i ?ekilde yerine getiren, alanlar?nda uzman, Ankara?n?n ?nde gelen gazetecilerinden oldu?unu ve Radikal?de ses getiren ?ok say?da ?nemli habere imza att?klar?n? hat?rlatt?.
Radikal?de daha ?nceki i?ten ??karmalar? TGS olarak protesto ettiklerini, Radikal y?netiminin ?kat?lmayacaks?n?z? bask?lar?na ra?men Keskin ve Ar?kano?lu?nun i?ten at?lmalar? protesto eylemine kat?ld?klar?n? hat?rlatan ?pek?i, son iki ayda g?revleriyle ilgisi olmayan sudan sebeblerle ?? kez savunmalar? istenen bu gazetecilerin, hak ettikleri son maa?lar? ve k?dem tazminatlar? verilmeden at?ld?klar?n?, hatta Keskin?in bor?lu ??kart?ld???n? da ifade etti.
Adnan Keskin de ?Asl?nda hak ettik at?lmay?, b?t?n talimatlara ra?men 42 arkada??m?z?n i?ten at?lmas?n? kar?? sesimizi y?kselterek su? i?ledik? dedi. ?ok a?a??l?k bir s?recin sonunda i?ten at?ld?klar?n? ve gazeteciliklerini tart??maya a?amad?klar? i?in, ki?iliklerini tart??maya a?maya ?al??t?klar?n? kaydeden Keskin, ba?lar? dik, onurlu olduklar?n? s?yledi.
Haber-Sen MYK ?yesi Osman K?se de emek?ilerin tek g?c?n?n ?rg?tlenmek, ?rg?tl? g??leriyle kar?? koymak oldu?unu belirterek, gazetecileri ?rg?tlenmeye ?a??rd?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net