??rencilerden yasa?a tepki

?stanbul ?niversitesi ??renci K?lt?r Merkezi Halkbilim Kul?b? taraf?ndan 11-12-13 Aral?k?da, ??nsan; haklar?yla insand?r? slogan? ile ger?ekle?tirilmek istenen etkinli?in rekt?rl?k taraf?ndan yasaklanmas? k?lt?r merkezi ?n?nde protesto edildi


?stanbul ?niversitesi ??renci K?lt?r Merkezi Halkbilim Kul?b? taraf?ndan 11-12-13 Aral?k?da, ??nsan; haklar?yla insand?r? slogan? ile ger?ekle?tirilmek istenen etkinli?in rekt?rl?k taraf?ndan yasaklanmas? k?lt?r merkezi ?n?nde protesto edildi. Eylemde a??klamay? yapan ?zt?rk Alada?, bu y?lki insan haklar? haftas? etkinliklerinin, ?nce tadilat bahanesiyle, ard?ndan etkinliklere kat?lacak olan gazeteci, yazar ve ?e?itli sendika ve DK? temsilcileri ima ederek, kat?l?mlar?n? engellemek amac?yla yasakland???n? ifade etti.
Kar??la?t?klar? bu yasak?? tutumun ne ilk ne de son oldu?unu belirten Alada?, bundan ?nce de bir ?ok etkinliklerinin, mant?k d??? gerek?elerle yasakland??n? s?yledi. ?stanbul ?niversitesi ??renci K?lt?r Merkezi Kul?pleri olarak her t?rl? engellemelere ra?men b?t?n faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Alada?, ?niversitelerinin ve k?lt?r merkezinin bir k??laya d?n??t?r?lmesine seyirci kalmayacaklar?n? ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net