Saadet ?kesus Altan ya?am?n? yitirdi

?lk sanat temsilci, ilk kad?n y?netmen, ilk ?an pedagogu Saadet ?kesus Altan, Ankara?da vefat etti.


?lk sanat temsilci, ilk kad?n y?netmen, ilk ?an pedagogu Saadet ?kesus Altan, Ankara?da vefat etti. Ankara Devlet Konservatuar??nda uzun s?re ?an hocal??? yapan Saadet ?kesus Altan, Ankara?da ya?ama g?zlerini yumdu. Opera tarihine ad?n? alt?n harflerle yazd?rm?? olan Altan??n naa?? 17 Aral?k Pazartesi g?n? saat 10.30?da Atat?rk K?lt?r Merkezi ?n?nde yap?lacak olan t?renin ard?ndan Karacaahmet Mezarl????nda topra?a verilecek. Altan, M?zik-i Muallim Okulu?nda Nurullah ?evket Ta?k?ran, N?zhet ?enbay, Ra?it R?za, Behzat Lav ile ?al??t?. Burslu olarak gitti?i Almanya Berlin M?zik Akademisi?ni ?? y?lda bitiren Altan, Wagner?in Liedler?inden olu?an ilk konserini, Berlin Radyosu?nda verdi. Altan, Maria Schultz ile ?al??t??? Duisburg Operas??nda Rigoletto?da Haensel ve Grethel, Windsor?un ?en Kad?nlar?, Don Carlos, Cosi Fan Tutte ve Carmen operalar?nda rol ald?. T?rk Operas? ve Tiyatrosunun kurucusu Carl Ebert?in ?a?r?s? ?zerine 1941 y?l?nda T?rkiye?ye d?nen Altan??n say?s?z operas? ve lietleri bulunuyor. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net