Kolombo bar?? yolunu t?k?yor

Sri Lanka h?k?meti, Tamil b?lgesinin ba??ms?zl??? i?in sava?an Tamil Eelam Kurtulu? Kaplanlar??n?n (LTTE) ?yasad???? ilan edilebilece?ini duyurdu.


Sri Lanka h?k?meti, Tamil b?lgesinin ba??ms?zl??? i?in sava?an Tamil Eelam Kurtulu? Kaplanlar??n?n (LTTE) ?yasad???? ilan edilebilece?ini duyurdu. Sri Lanka Devlet Ba?kan? Mahinda Rajapaksa, ?Bir ya da iki sald?r? daha ve ba?ka se?ene?imiz kalmaz. (LTTE?yi) yasaklamak zorunda kalabiliriz? diye konu?tu. Kolombo y?netimi b?ylece son iki y?ld?r zaten t?kanm?? olan bar?? umudunun ?n?ne yeni bir engel daha ??karm?? oldu. Sri Lanka?da son aylarda artan ?at??malarda 150?yi a?k?n ki?i ?ld?r?lm??t?. ?lenlerin aras?nda sivillerin yan? s?ra asker ve gerilla da bulunuyor. Kaplanlar, ?at??malar?n artmas? ve ate?kesin feshedilmesi nedeniyle Kolombo?yu su?luyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net