23 Aralık 2007 00:00

Diyaloga ?a?r?

T?rkiye?nin bir?ok ilinde de Irak?a operasyon binlerce ki?i taraf?ndan protesto edildi. Diyarbak?r, Cizre, ?emdinli, Urfa, Osmaniye ve I?d?r?da yap?lan eylemlerde AKP H?k?meti?ne ve Ba?bakan Erdo?an?a ?fke dikkat ?ekerken diyalog ?a?r?s? yap?ld?.

Paylaş

S?n?r ?tesi operasyon T?rkiye?de bir ?ok ilde binlerce ki?i taraf?ndan protesto edildi. ??rnak Silopi'de d?n 5 bin ki?inin kat?ld??? g?steride konu?ma yapan DTP ??rnak Milletvekili Sevahir Bay?nd?r, olumsuz tablodan sorumlu olarak tuttu?u AKP H?k?meti i?in 'sava? h?k?meti' kavram?n? kulland?.
??rnak??n Cizre il?esinde bir grup gen? de, T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin (TSK), Kandil?e hava sald?r?s?n? ?nceki ak?am protesto etti. ?dil yolunu trafi?e kapatan gen?ler, cadde ortas?nda ate? yakarak, AKP?ye kar?? slogan att?lar. Bu s?rada polisin eyleme m?dahalesine gen?lerin ta?la kar??l?k vermesi ?zerine ?at??ma ??kt?. Ara sokaklarda eyleme devam eden gen?ler, burada da sloganlar att?ktan sonra da??ld?.
Silvan?da 1500 ki?i
Diyarbak?r'?n Silvan ?l?esi'nde eyleme kat?lan yakla??k bin 500 ki?i Gazi Caddesi'nde y?r?y??e ge?ti. Y?r?y??, Selahattini Eyyubi Camii ?n?nde son bularken, burada konu?an DTP Silvan ?l?e Ba?kan? E?ref Yatar "AKP h?k?meti '??zece?iz' slogan?yla ortaya ??k?p 22 Temmuz'da b?lgede di?er partilerin oyunu alarak iktidara gelmi?se de sorunu ??zmekten ziyade herkesten ?ok ve daha sinsice K?rt halk?na y?nelmi?tir? dedi.
Osmaniye?de a??klama
DTP Osmaniye ?l ?rg?t? ?n?nde bir araya gelen PM ?yesi Mehmet G?ne?, Osmaniye ?l Ba?kan? Bedri Aslan, il y?neticileri, EMEP ?l Ba?kan? ?kke? Nergiz, Kandil?e sald?r?y? ve DTP?ye y?nelik bask?lar? k?nad?. Grup ad?na konu?an Sakine Akta?, ?Bar??a sava?la kar??l?k verilmesi b?y?k bir talihsizliktir. Bu durumu devletin ?aresiz ve t?kanmas? olarak g?r?yoruz? diye konu?tu.
?anl?urfa?da y?r?y??
DTP ?anl?urfa ?l ?rg?t??n?n demokrasi ve ?zg?rl?k m?cadelesinde ya?am?n? yitirenleri Harran Kap? Mezarl????nda mezarlar? ba??nda anarken, anman?n ard?ndan y?zlerce ki?i T?rkiye?nin Kandil Da???na y?nelik operasyonunu protesto etti. ?nceki g?n yap?lan anmaya DTP ?anl?urfa Milletvekili ?brahim Binici, Suru? Belediye Ba?kan? Ethem ?ahin de kat?ld?. 1994 y?l?nda ?ld?r?len HADEP ?l Ba?kan? Muhsin Melik mezar? ba??nda konu?an DTP Merkez ?l?e Ba?kan? Av. Muzaffer Demir, ?T?m d?nyada bulu?ma, kutlama ve sevin? olarak anlamland?r?lan bayram g?nlerinde maalesef K?rtlere operasyonlar yap?lmakta, k?yleri bombalanmaktad?r? dedi. Ard?ndan y?zlerce ki?i sloganlar e?li?inde ?ar?? Merkezi?ne kadar y?r?d?.
?emdinli?de h?k?mete ele?tiri
Hakkari?nin ?emdinli ?l?esi?nde y?zlerce ki?i, s?n?r ?tesi operasyonu protesto etmek amac?yla DTP binas? ?n?nde topland?. ?emdinli Belediye Ba?kan Yard?mc?s? ?brahim ?pengin, ?slami kimli?inden s?z eden AKP H?k?meti?nin bar?? ve karde?liklerin peki?ti?i g?nler olan bayramda K?rt halk? ?zerine bombalar ya?d?rd???n? s?yledi. ?pengin, ?AKP H?k?meti, iktidar? elinde bulundurmak i?in K?rtlerin imhas?na dayanan antla?malara imza atm?? ve ?ok kapsaml? bir sald?r? ba?latm??t?r.? dedi.
I?d?r?da Ba?bakan?a protesto
I?d?r'da ise 7 Kas?m Mahallesi'nde g?steri yapan ?ok say?da gen?, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?? sloganlarla protesto etti. M?dahale etmeye gelen polis ara?lar?na molotof kokteylleri atan grup daha sonra da??ld?. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

SSGSS?ye kar?? m?cadele platformu

SONRAKİ HABER

İstanbul'da maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa