Tarımsal ithalat patladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarıma 2007’de kuraklığın damgasını vurduğunu, bunun da tarımda ithalatı artırdığını; ürün fiyatları artarken, üreticilerin bu artıştan yeterince pay alamadığını söyledi.


Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarıma 2007’de kuraklığın damgasını vurduğunu, bunun da tarımda ithalatı artırdığını; ürün fiyatları artarken, üreticilerin bu artıştan yeterince pay alamadığını söyledi. Bayraktar, tarımda büyümenin küçüldüğünü, istihdamın azaldığını da belirtti.
Tarımda birinci üç ayda yüzde 2.9 büyümeye karşı ikinci üç ayda yüzde 2.1 küçülme, üçüncü üç ayda ise yüzde 7.8 oranında küçülme, dolayısıyla 9 aylık dönemde tarımsal katma değerde yüzde 5.6 gerileme görüldüğünün altını çizen Bayraktar, tarımdaki küçülmenin ve gıdadaki fiyat artışlarının enflasyonu TÜFE’de 3.3, TEFE’de ise 2.16 puan yukarı çektiğini dile getirdi.
‘Zarar 5 milyar YTL’
“2007 yılında kuraklığın tarıma damgasını vurduğunu” kaydeden Bayraktar, tarımsal ürünlerdeki azalma dikkate alındığında, kuraklığın adeta doğal afet niteliği kazandığını ifade etti. 720 ziraat odasından aldıkları verilere göre kuraklığın ülkeye ve çiftçilere zararının 5 milyar YTL olduğunu açıklayan Bayraktar, Kuraklık sonrası Bakanlar Kurulu’nun 4 ürün, 40 ili kapsayan kararnamesini “yetersiz” bulan ve tüm illeri kapsaması önerilerinin dikkate alınmamasını eleştirdi. Bayraktar, “Çiftçilerimizin uğradığı zararın telafisini sağlamada yetersiz kalmıştır” dedi.
Kaçak şeker
Özellikle hububatta fiyatların arttığını, ancak ürün azlığı nedeniyle çiftçilerin yeterli gelir elde edemediklerini kaydeden Bayraktar, tekstilin hammaddesi pamukta rekolte düşüklüğü beklediklerini, şekerpancarında ise her yıl fiyat ve kotanın biraz daha düştüğünü söyledi. 2007 yılı pancar fiyatlarının, 2005 yılı seviyesi altında olduğunun altını çizen Bayraktar, kamunun elindeki fabrikalarda kotanın her yıl biraz daha düştüğünü, üretimdeki düşüşün nedeninin de kaçak şeker olduğunu dile getirdi. Bayraktar, üreticinin bu haksız rekabetten kurtarılması için şeker kaçakçılığının önlenmesini istedi.
Ürün ve girdi fiyatlarını da kıyaslayan Bayraktar, fiyat artışlarının ortalama yüzde 16, tarımın temel girdilerindeki fiyat artışlarının ise ortalama yüzde 27 olarak gerçekleştiğinin altını çizdi. (Ankara/EVRENSEL)
İstihdam geriledi

2007’de tarımsal ithalattaki olağanüstü artışın endişe verici olduğunu kaydeden Bayraktar, bu dönemde ithalatta en fazla artışın yüzde 578 ile hububatta, yüzde 66 ile yağlı tohumlarda gerçekleştiğini söyledi. Tarımda ithalatın 11 ayda yaklaşık 7.4 milyar dolara ulaştığını, bu rakamın 2006 yılının aynı dönemine göre yüzde 42 fazla olduğunu kaydeden Bayraktar, buna ihracatın 9.7 milyar dolar olarak gerçekleşmesini örnek gösterdi. Tarımdaki istihdamın da 2007 Eylül ayına göre 6.4 milyon olduğunu, tarımdaki istihdamın bir önceki yılın aynı ayına göre 1.1 puan azaldığını kaydeden Bayraktar, toplam istihdamda tarımın payının yüzde 27.3 düzeyine gerilediğinin altını çizdi. Bayraktar, 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Yasa’nın çalışır hale getirilmesini talep etti.
www.evrensel.net