Sigorta yasak (mı?)

Alaşehir, Türkiye ve dünya üzüm üretiminin merkezinde yer alıyor. En güzel çekirdeksiz üzüm Alaşehir’den ihraç ediliyor. Tarım alanlarının verimliliği nedeniyle sanayi gelişmiş değil.


Alaşehir, Türkiye ve dünya üzüm üretiminin merkezinde yer alıyor. En güzel çekirdeksiz üzüm Alaşehir’den ihraç ediliyor. Tarım alanlarının verimliliği nedeniyle sanayi gelişmiş değil.
Burada işçi olarak çalışanların ve halkın umudu özelikle yazın yoğunlaşan üzüm toplama ve üzüm, meyve işleme tesislerinde oluyor. Şehir giriş ve çıkışında bulunan çok sayıda işletme burada yaşayanlara iş sağlarken çalışanlara da hiçbir hak tanınmıyor. Yevmiye usulü çalışılan işletmelere dışarıdan da çok sayıda mevsimlik işçi gelmektedir. Hiç kimsenin sigortası yapılmıyor. İşçi servisleri konulmuyor, herkes kendi imkânlarıyla işe gitmeye uğraşıyor. Her işletmede en az 250–300 civarında işçi çalışmasına karşın patronlar ne öğle yemeği sağlıyor ne de dinlenme molası. Buna karşın işçileri günde 13–15 saat çalıştırıyorlar. Herhangi bir talebiniz olduğunda ise ‘senin yerine çalışacak çok insan var’ deniyor. Bu koşullarda aldığımız ücret ise günlük 15–17 YTL arası oluyor. Bu da yetmiyormuş gibi işçiler arasında gerginlikler yaratılıyor. Özellikle de dışarıdan göç edip birkaç ay burada çalışmak isteyen işçilere hor gözle bakılıyor.
Ben 25 yıldır Alaşehir’deyim. Burada doğmuşum. Fakat artık bende dâhil olmak üzere burada kalmak isteyen insan sayısı çok az. Özellikle de gençler, hepsi umudu dışarıda görüyor. Kahvelere girip biraz kulak misafiri olduğunuzda iş veya işsizlikten söz edildiğini duyarsınız. Hal böyle olunca da patronlar daha pervasız davranıyor. Genç işçiler üzerinden daha çok kazanmanın yollarını arıyor. Bunları kabullenmek güç olsa da anlamaya çalışıyorum. Hatta bunları anlıyorum da işçilerin sigortasını yapmıyorlar bunu anlamıyorum. İşletmelerin hemen hemen hepsinin sigortası var. Ama işçilerin yok. Birimizin başına bir iş geldiğinde patronlarımız bunun vebalini ödeyebilecekler mi? Ya da Alaşehir’de sigorta yapmak yasak mı?
Erol Şenol- İşçi (Alaşehir/MANİSA)
www.evrensel.net