TEKEL işçisi direniyor

TEKEL sigara fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin planlar özelleştirme sevdalısı AKP Hükümeti döneminde uzun bir süredir uygulanmak isteniyordu ve 22 Şubat 2008 itibarıyla bu adımın atılmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.


TEKEL sigara fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin planlar özelleştirme sevdalısı AKP Hükümeti döneminde uzun bir süredir uygulanmak isteniyordu ve 22 Şubat 2008 itibarıyla bu adımın atılmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Özellikle geçmişte Adana Sigara Fabrikası’nda ortaya konulan direniş ve ardından farklı illerdeki eylem ve etkinlikler hükümetin geçmişte bu konuda geri adım atmasını sağlamıştı. Şimdi sıra bu aşamadayken TEKEL işçileri ile birlikte olabilme sorumluluğunu duyabilmek direnişi örebilmektir.
AKP’nin sermaye çevrelerine verdiği taahhütlerin başında tüm kamu kurum ve kuruluşların özelleştirilmesi gelmektedir. TEKEL’in yanı sıra eğitim ve sağlığın da içinde olduğu özelleştirilmenin kapsamına bakıldığında emekçiler açısından topyekün mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir.
Dün Adana TEKEL’in ve SEKA’nın yakın zamanda Telekom işçilerinin, Yörsan işçilerinin, Ankara sokaklarında 18 Şubat’ta Türkiye’nin her yerinden gelen TEKEL işçilerinin ortaya koydukları tutum bizler açısından öğreticidir.
Özelleştirme saldırısı ile bugün daha çok ve yeniden kenetlenmek zorunda olan TEKEL işçilerinin yanında diğer emek örgütlerinin de konumlanması gerekmektedir. Çünkü SSGSS, kıdem tazminatlarının gasp edilme girişimleri, asgari ücretteki sefalet artış, kamu emekçilerin reva görülen yüzde 4’lük artış birleşik emek hareketinin yaratılması açısından çok büyük önem taşımaktadır.
O halde TEKEL işçisi bu kez özelleştirme saldırısı karşısında tüm emek örgütlerinin birleştirilmesinde, bir çekim merkezi oluşturmasında kendisine düşen role uygun davranmak zorundadır. Kazanmak için bu tarihsel sorumluluğu yerine getirdiğinde Telekom’daki benzer güzel gelişme TEKEL’de de olacaktır.
Diğer emek örgütleri ise bu alanı kendisine yabancı bir alan olarak görmemeli, tüm gücüyle TEKEL işçileri ile birleşmek için seferber olmalıdır. TEKEL özelleştirildiğinde ve tasfiye edildiğinde sadece kaybeden TEKEL işçisi olmayacaktır tüm emekçiler kaybedecektir. Bugün tüm işbirlikçi ve gerici kuşatmalara rağmen TEKEL işçisi güçlü bir direnişin odağı olabilecek olanaklara sahiptir ve bu olanakların gelişmesini sağlamak TEKEL işçilerinin dışındaki güçlerin de sürece dahil olmasıyla mümkündür.
Haydi o zaman TEKEL işçileri ile dayanışmaya. Haydi birleşik mücadeleyi örmeye.
Güven BOĞA/Eğitim Sen
Adana Şube Başkanı
www.evrensel.net