Öğrenciler ‘Özel Güvenliğe’ güvenmiyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde toplanan bir grup öğrenci ‘Özel Güvenlik Birimi’ni protesto etti.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde toplanan bir grup öğrenci ‘Özel Güvenlik Birimi’ni protesto etti.
Bir açıklama yapan öğrenciler, DİSK’e bağlı Gençlik Sendikası (Genç- Sen) toplantısına çağrı yapan üç arkadaşlarının, mühendislik fakültesi duraklarında ‘Özel Güvenlik Birimi’nin engellemesiyle karşılaştıklarını söylediler.
Üç öğrenciye yaklaşık on beş Özel Güvenlik görevlisinin saldırdığını ve hakaret ettiklerini iddia eden öğrenciler, “Arkadaşlarımızı döverek gözaltına alıp Koruma ve Güvenlik Amirliğine götürmüşlerdir. Burada polis çağırılarak arkadaşlarımız karakola gönderilmek istenmiştir. Koruma ve Güvenlik Amirliğinde yaklaşık bir saat bekletilen arkadaşlarımız hiçbir açıklama yapılmadan serbest bırakılmıştır” dediler.
Düşünmeyen, sorgulamayan bir gençlik yaratmak isteyenlerin, muhalif olan her sesi bastırmak için her türlü zor ve baskı aracını çekinmeden kullandıklarını söyleyen öğrenciler, şu açıklamayı yaptılar: “Saldırı sadece üç arkadaşımıza yönelik bir saldırı olmaktan öte, kendi hakları için mücadele eden tüm muhalif güçlere yapılmış bir saldırıdır. Arkadaşlarımıza yapılan bu saldırı en meşru ve demokratik bir hak olan kendini ifade etme özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır. ‘Dikensiz bir gül bahçesine’ dönüştürülmek istenen üniversitelerdeki ‘diken’ olarak görülen devrimci, demokrat öğrencileri baskı altına alma ve sindirmeye yönelik gerçekleştirilmiş bir saldırıdır. Yıllardan beri öğrenciler üniversitelerde çeşitli baskılara maruz kalarak saldırıya uğramış, katledilmiş, soruşturmalarla, uzaklaştırmalarla sindirilmeye çalışılmıştır. Gerçekleştirilen bu baskı ve terör, öğrenci gençliği haklı ve meşru mücadelesinden vazgeçirmeye yetmemiştir. Bundan sonra da yetmeyecektir.” (Eskişehir/EVRENSEL)
www.evrensel.net