20 Mart 2008 00:00

SSGSS Yasa Tasarısı için toplandılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’na ilişkin olarak, işçi ve patron temsilcileriyle bir araya geldi.

Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’na ilişkin olarak, işçi ve patron temsilcileriyle bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, konfederasyonların uzmanları ve bakanlık bürokratları katıldı.
Prim ödeme gün sayısı
Toplantıda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’na ilişkin uzmanlar düzeyinde yapılan çalışmanın değerlendirileceği belirtildi. Alınan bilgiye göre, Sosyal Güvenlik Kurumu bürokratlarınca, konfederasyonların uzmanlarıyla yapılan toplantıda, 9 bin prim ödeme gün sayısının, her yıl 50 gün artırılarak uzun yıllara yayılabileceği ifade edildi. Emek Platformu’nun 58-60 yaş ve 7 bin gündeki ısrarının anımsatılması üzerine, ikinci seçenek olarak prim ödeme gün sayısının 8 bine düşürülebileceği ve her yıl 100’er gün şeklinde kademeli artırılabileceği kaydedildi.
Aylık bağlamada 3 öneri
Aylık bağlama oranı konusunda ise 3 öneri getirildi. Birinci öneride, halen çalışan sigortalıların aylık bağlama oranlarının, Sosyal Sigortalar Kanunu’nda öngörüldüğü üzere ilk 10 yılda her yıl için yüzde 3,5, takip eden yıllar için yüzde 2, ilk defa işe başlayacak sigortalılar için de yüzde 2 olarak düzenlenmesi teklif edildi. İşçi kesimi, bu önerinin kanunun yürürlük tarihinde sigortalılığının ilk 10 yılını tamamlamış olan veya 1-2 yılı kalan sigortalılar için lehte bir durum getirmediği ve uygulamasının zor olduğu değerlendirmesinde bulundu.
İkinci öneride, aylık bağlama oranının, yasa tasarısının yürürlüğe girmesinden 2015 yılına kadar yüzde 2,5, 2016 yılından sonra yüzde 2 olarak uygulanması teklif edildi. İşçi kesimi, bu önerinin 9 bin prim günü için aylık bağlama oranını yüzde 53,5 olarak düzenlediğini, mevcut mevzuatta bu oranın yüzde 65 olduğuna dikkat çekiyor.
Üçüncü öneride, aylık bağlama oranının ilk 10 yıl için yüzde 2,5, takip eden yıllarda yüzde 2 olarak uygulanması teklif edildi. İşçi kesimi, bu önerinin de 9 bin prim günü için aylık bağlama oranını yüzde 55 olarak düzenlediğini belirtiyor.
EP’in talebi
Emek Platformu ise sigortalıların sistemde uzun kalmaları için aylık bağlama oranının her yıl için yüzde 2’den başlayıp kademeli olarak yüzde 2,5 ve yüzde 3’e yükseltilmesini önerdi.
Öte yandan, emekli aylıkları belirlenirken güncelleme katsayısının tespitinde, tasarıda öngörüldüğü şekliyle gelişme hızının yüzde 30’nun dikkate alınmasına yönelik düzenlemede herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi. Emekli aylıklarının yükseltilmesinde, TÜFE ile birlikte, güncelleme katsayısının belirlenmesinde öngörülen oranda gelişme hızının dikkate alınarak emekli, dul ve yetimlere de refahtan pay verilmesi önerisi kabul edilmedi.
Bakanlık broşür çıkartıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Reformu hakkında broşür hazırlayarak halka dağıtacak.
Erken emekliliğin, finansman dengesini bozan en önemli nedenlerden biri olduğu ileri sürülen broşürde, Türkiye’de prim ödeme gün sayılarının düşük olduğu savunuluyor. Emek örgütlerinin itirazlarına ve tepkilerine yer verilmeyen broşürde, emekçilerin hak kaybına uğramayacağı iddia ediliyor.
Broşürde ayrıca şu görüş savunuluyor: “Sigorta hak ve yükümlülükleri bakımından norm ve standart birliğini sağlamak, tüm vatandaşlara eşit ve adil hizmet sunulmasını sağlayacak genel sağlık sigortası rejimini oluşturmak, yoksulluğa karşı daha etkin koruma sağlamak, suretiyle adil, kolay erişilebilir, mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine ulaşabilmek reformun temel amaçları arasında yer alıyor.” Bakanlığın broşüründe, yeni düzenleme ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınacağı iddia edildi.
Ankara’da oluruz
Bu arada il gezileri kapsamında Kocaeli 1 ve 2 No’lu şubelerini ziyaret eden Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul ve merkez yöneticileri gündemdeki konularla ilgili basının sorularını yanıtladı. SSGSS Yasa Tasarısı’nda geri adım atılmayacağını belirten Yurdakul, “Emeklilik yaşı ve prim gün sayısı kademeli olarak yükseltiliyor ve 2028 yılında tam anlamıyla hayata geçiyor. 2028 yılında dedikleri bizim çocuklarımız; onların haklarını satmamız isteniyor” dedi. Yurdakul, tasarının Meclis’te görüşüldüğü gün on binlerce emekçiyi Ankara’ya Meclis’in önüne çağırdı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
ÖNCEKİ HABER

Sadri Alışık Ödülleri adayları açıklandı

SONRAKİ HABER

Evrensel çalışanları yarın hakim karşına çıkacak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa