20 Mart 2008 00:00

EMEK GÜNLÜĞÜ

Başbakan’ın hakaretleri ve sendikacılar yalan söylüyor tutumuna karşı, SSGSS Yasası’nın geri çekilmesi talebiyle yapılan eylemler, iki saatlik iş bırakma, işçi ve emekçilerin birlik olduğunda nelerin yapılabileceğini göstermesi açısından öğreticidir.

Paylaş

Başbakan’ın hakaretleri ve sendikacılar yalan söylüyor tutumuna karşı, SSGSS Yasası’nın geri çekilmesi talebiyle yapılan eylemler, iki saatlik iş bırakma, işçi ve emekçilerin birlik olduğunda nelerin yapılabileceğini göstermesi açısından öğreticidir. AKP Hükümeti, IMF direktifi doğrultusunda çıkarmaya çalıştığı SSGSS için yığınları inandıramamış, milyonlarca işçi ve emekçinin tepkisine neden olmuştur.
Sendikaların ve kitle örgütlerinin tepkileri, Emek Platformu’nda birleşmesi ile etkili bir güç haline geldi. ‘99 mezarda emeklilik yasasından sonra ilk defa tüm sendikalar bir noktada buluştu. Bu olumlu adımın ilerletilmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor. Burada ilerletilmesi gereken birinci yan yerel platformların her düzeyde kurulması ve kurulan platformların güçlendirilmesidir. İkinci yan ise hükümetten gelecek şantajlara ve tavlamalara karşı uyanık olmaktır. Hükümetin, Başbakan’ın saldırgan tutumu ve sendikacıları yalancılıkla suçlama girişimi geri tepmiş ve yığınlar nezdinde bir itibar görmemiştir. Durumu gören Başbakan yeni taktikler ve manevralar içini girecek ve sanki uzlaşma arıyormuş gibi davranacaktır. Öyle olmadı böyle yapmak gerekir, gelin masada sorunu çözelim mealinden teklifler sunacaktır. Hatta Çalışma Bakanı’nın, Türk-İş ve Hak-İş ile tasarı üzerine görüşmeler yapacağı söylentileri ortaya atılmıştır. Hükümet kendi cephesinde Emek Platformu’nu dağıtmak, bölmek ve her sendikayla ayrı görüşmek isteyecektir.
Böylelikle karşısına çıkan gücü bölerek, zayıflatarak, üstesinden gelme planları yapacaktır. Türk-İş buna ne der, Hak-İş hemen gidip görüşmek istese bile sorunun ne kadarını çözebilir. Türk-İş görüşse, hangi maddelerde mutabık kalabilir, bunların hepsi tartışmalıdır. Çünkü hükümet ortaya çıkardığı tasarı konusunda asla geri adım atmayacaktır. Maddeler içinde hükümet açısından geri adım atılacak yanları olsaydı hiç gündeme getirmezdi. SSGSS Yasa Tasarısı bir bütün, ne IMF ne de hükümet ortaya koyduğu politikalardan geri adım atmayacaktır. Söz konusu yapılacak çağrılar ve görüşmeler aldatmadan öteye geçmeyecektir.
Durum Türk-İş ve sendikalar açısından yeniden değerlendirildiğinde bir bütün olarak hareket etmek zorundadır. Başta Türk-İş olmak üzere tüm sendikaların ortak itirazları vardır. Emek Platformu’nun saymış olduğu maddelerin hepsi, yasanın kendisi işçi düşmanı bir yasadır. Yasaya ‘Evet’ demek ve geçmesini onaylamak her yiğidin harcı değildir diye düşünüyorum. Eğer bir iki küçük değişiklik yapılır ve kimi sendikalar buna tav olurlarsa kendi tabanlarına ve emekçilere ne diyecekler? Altına imza attıkları Emek Platformu bildirisine ne diyecekler merak ediyorum. Kaldı ki sadece benim merakım değil, esas olarak sorumluluğunu aldıkları işçi ve emekçilere nasıl hesap vereceklerdir bunu düşünmeleri gerekiyor.
Onun için hükümetten tek tek olarak sendikalara gelecek görüşme tekliflerine, sendikaların yanıtı ‘Hayır’ olmalıdır. Yasa kayıtsız ve koşulsuz geri çekilmelidir. Gelişmeler AKP Hükümeti için zorlu bir süreçtir, altı yıllık hükümet döneminde ilk defa bu kadar geniş bir işçi ve emekçi cephesi ile karşı karşıya gelmiştir. İşçi ve emekçilerin birliği karşısında, AKP Hükümeti’nin sıyrılması pek mümkün gözükmüyor. Çünkü sokakları dolduran on binlerce işçi ve emekçi, yine bir o kadar onları destekleyen halk kesimleri AKP’yi suçüstü yakalamışlar ve Başbakan köşeye sıkışmıştır, Başbakan’ın saldırgan tutumu ve Kasımpaşalı hali bundandır.
Bunun için Türk-İş ve Hak-İş kendi tabanının kuşkularını ve kaygılarını gidermek istiyorsa, asla kapalı kapılar arkasındaki görüşmelere katılmayacak ve tüm emek güçlerinin ortak taleplerini dikkate alan bir politika sürdürmek zorundadır. Aksi yöndeki tutumları kendileri hakkında var olan düşünceleri pekiştirmiş ve bir kez daha hükümetin koltuk değneği olmaktan kurtulamamış olurlar.
Seyit Aslan
ÖNCEKİ HABER

‘Sanatı kendi haline bırakın’

SONRAKİ HABER

Ceyhun Atuf Kansu 100 yaşında

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
>