BAŞYAZI

 • Bugün 21 Mart; bugün Yenigün, bugün Newroz!Bugün ülkemizin iklim kuşağında yaşayan pek çok halkın yılbaşı anlamına da gelen yeni yılın ilk günü!


  Bugün 21 Mart; bugün Yenigün, bugün Newroz!
  Bugün ülkemizin iklim kuşağında yaşayan pek çok halkın yılbaşı anlamına da gelen yeni yılın ilk günü!
  Baharın habercisi Newroz; uyanan doğadan, bolluk ve bereket beklentisinin, barış ve iyilik dileklerini yaymanın ve ortaklaştırmanın bayramı!
  Newroz, Ön Asya, Orta Asya ve Kafkasya’da binlerce yıldan beri yeni yıl, bereketin, yeni umutların kutlandığı bir bayram!
  Ama bu bayram; yeniliğin, güzelin, herkes için iyilik isteme kültürünün üstünde şekillenen bir kutlamayı gelenekselleştirdiği için de Demirci Kawa efsanesinden başlayarak; zalime ve zulme baş kaldırmanın, halkların eşitlik, kardeşlik isteğinin de bayramı olmuş, bir mücadele günü olarak da kutlanagelmiştir. Egemenlere baş kaldırmak isteyen mazlumlar için Newroz’un temsil ettiği değerler sarılınacak değerler olmuştur.
  Kürtlerin hak ve özgürlük mücadelesinin yükselmesinden beri de Newroz; Kürt sorununun barış ve demokrasi çerçevesinde çözümü, halkların kardeşliğinin simgesi olarak kutlanmaktadır.
  Bugün, yarın ve sonraki günlerde alanları dolduran milyonlar da aynı talebi yineleyecek; barış, eşitlik ve özgürlük taleplerini bir kez de Newroz vesilesiyle yineleyecek.
  Bugün de Türk, Kürt, Arap, her milliyetten Türkiye halkı olarak Newroz’u Kürt sorununun barış ve demokrasi içinde çözülmesi, askeri çözümün gündemden çıkarılması talebi ile kutluyoruz.
  Newroz arifesinde Meclis’te sınır ötesi müdahaleleri yüceltme görüşmeleri ve Kuzey Irak’a yönelik yeni hava bombardımanı haberlerine, Newroz kutlamalarına yönelik provokatif müdahalelere karşın Türkiye’nin halkı Newrozu barış ve kardeşlik dilekleri ile kutlamada ısrar edecektir.
  2008 Newrozu; şovenist gösterilere dönüştürülen asker cenazeleriyle, geçtiğimiz yılın sonlarında başlayan havadan ve karadan sınır ötesi müdahalelerle de beslenen savaş ve asimilasyon politikası yandaşları, askeri çözüm dayatmalarında en uç aşamaya vardılar. Ama aynı zamanda sorunun çözümünün “sınır ötesinde olmadığı” da bu dönemde bir kez daha görüldü. Üstelik bu sefer askeri çözüm yanlılarının birbirinin boğazına sarılmasına neden olan çelişkiler ortaya çıktı. Ve bu durum elbette, demokrasi ve gönüllü birlik temelinde bir çözümün imkanlarını da son derece genişletti.
  Bu yüzden 2008 Newrozunun düne göre, barışçıl ve demokratik çözüm isteklerinin, halkların eşit ve özgürlük içinde birliği şiarlarının daha yüksek sesle haykırıldığı bir Newroz olduğunu, olacağını söylemek hayalcilik olmaz.
  Yenigün’ün yeni umutları yeşerteceği, barış ve demokrasi isteklerinin büyüdüğü bir yılın başlangıcı olması dikleriyle, halkların Newroz’unu kutluyoruz.
  www.evrensel.net