21 Mart 2008 00:00

KENTTEN GELEN

AKP Hükümeti her fırsatta ekonomik ‘başarılarından’ söz ediyor. Bunun için pek çok veriyi kullanıyorlar.

Paylaş

AKP Hükümeti her fırsatta ekonomik ‘başarılarından’ söz ediyor. Bunun için pek çok veriyi kullanıyorlar. Ortaya konan tabloya AKP’li Bağcılar Belediyesi’nin 2006 yılında yaptırdığı ‘Hane Halkı Araştırması’nın verileriyle baktığınızda bile durumun hiç de anlatıldığı gibi olmadığı ortaya çıkıyor. İktidar olduğundan bugüne kadar ekonomide yıllık ortalama yüzde 7 büyüme olduğunu söyleyen AKP Hükümeti, bütün tartışmalara rağmen bunun emekçilerin hayat kalitelerine etkisi üzerine söz söylemiyor. Ancak bizzat AKP’li belediyenin yaptırdığı araştırmada imalat sanayisinde 2000-2007 yılları arasında verimlilik artışı yükselirken, ayın sektörde reel ücretlerde sürekli bir düşüş yaşanıyor. Dolayısıyla üretim ve verimlilik artışı emekçilerin yaşamını ve refah düzeylerine olumlu bir etkide bulunmuyor. Tam tersi bir etki yaratıyor. Belediyenin yaptığı bu araştırmada ilk olarak paylaştıklarımız genel verileri ortaya koyuyor. Araştırmanın ortaya koyduğu başka bir veri ise Bağcılar’ın birçok kriterde Türkiye ortalamasının çok gerisinde kalması. Bunların en önemlilerinden birisi gelir dağılımındaki dengesizliğin Bağcılar’da daha da derin olması. Araştırmanın sonuçlarına göre hane halkı gelir düzeyinin çarpıcı bir biçimde düşük olması. Geliri 500 YTL’nin altında olan hane oranı yüzde 27, geliri 500-749 YTL arasında olan hane oranı ise yüzde 23. Açlık sınırının 4 kişilik bir aile için 775 YTL olduğu düşünüldüğünde Bağcılar’da ailelerin yüzde 50’sinin açlık sınırının altında ücrete mahkum edildiği ortaya çıkıyor. Yoksul ailelerin nüfus yoğunluğu da düşünüldüğünde durumun vahameti daha da katlanmaktadır. Başka bir ifadeyle Bağcılar nüfusunun yarısı aç, kalan yarısının önemli bir bölümü yoksuldur.
Araştırmaya göre hane bütçelerinin yüzde 78’i ücret gelirinden oluşurken, yüzde 18’i emekli maaşlarından oluşmaktadır. Yine bu hanelerin yüzde 61’inde sadece bir kişi çalışmaktadır. Bu da Bağcılar’daki işsizlik oranı açısından bir veri oluşturmakta ve işsizliğin yüksekliğine dikkat çekmektedir. Araştırma yaş ortalaması 27 olan Bağcılar’da 15 ve üzeri yaş grubunun yüzde 60’ının işsiz olduğunu ortaya koymaktadır. Yine hiçbir sosyal güvencesi olmayan hanelerin oranı yüzde 37’dir.
Türkiye ortalamasında her 1000 kişiden 85’ine otomobil düşerken, çalışmanın sonuçlarına göre Bağcılarda bu rakam her 1000 kişiden 44’ünedir. Türkiye ortalamasında kırsal kesimlerde otomobil kullanımının düşüklüğü de dikkate alındığında tablo daha da çarpıcı bir hal almaktadır.
Yine araştırmanın ortaya koyduğu başka bir çarpıcı nokta ise Bağcılar’da hanelerin yüzde 93’ü oturdukları evlerin depreme dayanıklı olduğunu düşünmemekle birlikte, yoksulluk nedeniyle bir önlem alamamaktadırlar.
Bu çalışmanın bir başka çarpıcı ve vahim sonucu ise hanelerin yüzde 47’si yardım istemektedir. Ve belediyeden yardım edenlerin yüzde 42’si temel gıda ve tüketim malzemelerini istemektedir.
Bu tablo ve ortaya çıkan sonuçlar ve çıkmayanlar elbette çok söylemeye ve yazmaya gebedir. Ancak bu sonuçların kendisi bile durumun vahametini ve AKP’nin politikalarının emekçiler üzerindeki etkisini açık biçimde ortaya koymaya yetmektedir.
(*) Emek Partisi Bağcılar İlçe Başkanı
Arife Onat*
ÖNCEKİ HABER

Eğitim emekçileri mücadeleyi büyütecek

SONRAKİ HABER

Karapetê Xaço kimdir?

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa