24 Mart 2008 00:00

Asıl sorumluluk devlete ait

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen Kadın Sağlığı Kongresi, kongre süresince yapılan atölye çalışmalarının paylaşılması ve sonuç bildirgesinin hazırlanması ile önceki gün sona erdi.

Paylaş

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen Kadın Sağlığı Kongresi, kongre süresince yapılan atölye çalışmalarının paylaşılması ve sonuç bildirgesinin hazırlanması ile önceki gün sona erdi. Sonuç bildirgesinde, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için devletin sorumluluk alması gerektiği belirtildi.
3 gün boyunca 700’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen kongrenin kapanış oturumunda, kadına yönelik şiddet açısından sağlık çalışanlarının eğitimi, şiddete uğrayan kadınlara sağlık hizmetlerinin sunumunun örgütlenmesi, koruyucu hekimlik, tanı ve tedavi yaklaşımları ile disiplinler ve kurumlar arası işbirliği konuları üstüne yapılan atölye çalışmalarının sonuçları katılımcılarla paylaşıldı. 4 konferans, 7 panel, 4 atölye çalışmasının yapıldığı kongrede, 63 poster ve 33 sözlü bildiri sunuldu. Kongrede 2008 sonbaharında İstanbul’da bir çalıştay düzenlenmesi de karara bağlandı.
Kongre, sonuç bildirgesinin tartışılması ile sona erdi. Sonuç bildirgesinde, şiddetin ortadan kaldırılmasının bir devlet politikası olması, bunun projelere terk edilmemesi gerektiği vurgulandı. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin sürekliliği için disiplinler ve kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğu belirtilen bildirgede, sağlıkta dönüşüm programı şu sözlerle eleştirildi: “Reforme edilmeye çalışılan sağlık politikası; koruyucu sağlık hizmetlerini öncelemeyen, sosyal hizmet ağlarını genişletmeyen, kadının koca, eş, baba bağımlılığını sosyal güvenlik olarak gören, kadının hizmete erişiminin önündeki engelleri önlemek yerine yenilerini ekleyen bir yapıya dönüşmektedir. Üstelik kadına yönelik şiddet piyasaya terk edilen sağlık sektörünün ilgilenmek isteyeceği bir alan değildir.”
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kadına yönelik şiddetin tespitinde kritik öneme sahip olduğu belirtilen bildirgede, sağlık ocaklarında psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının bulunmasının gerektiği bildirildi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için siyasi kararlılığın gerekliliği vurgulanan bildirgede, devletin ve yerel yönetimlerin bu konuda bütçe ayırmak, sığınak ve merkezler kurmak görevlerini acil olarak yerine getirmesi istendi. Bildirgede eşit, ücretsiz, erişilebilir, kapsayıcı ve basamaklandırılmış sağlık hizmetinin sağlanması gerektiği belirtilerek, asıl sorumluluğun devlete ait olduğu kaydedildi. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

NABIZ

SONRAKİ HABER

CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Burak Tanışık istifa etti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa