24 Mart 2008 00:00

Emekçilerin gözü Emek Platformu’nda

Hükümetin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasa Tasarısı’na ilişkin, Emek Platformu’nun bileşenleriyle bir araya geldiği toplantılar sona erdi.

Paylaş

Hükümetin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasa Tasarısı’na ilişkin, Emek Platformu’nun bileşenleriyle bir araya geldiği toplantılar sona erdi. Toplantıda yapılan görüşmeler bugün Emek Platformu toplantısında masaya yatırılacak. Nihai kararın açıklanması için saat 15.00’te Çalışma Bakanı Faruk Çelik ile bir araya gelinecek. Toplantıları merakla izleyen işçi ve emekçiler ise platformun, tasarının geri çekilmesi talebinden taviz vermemesini istiyor.
Türk-İş’e Bağlı İstanbul Şubeler Platformu tarafından yapılan açıklamada, dünyanın pek çok ülkesinde işçi ve emekçilerin SSGSS benzeri yasalara karşı direndiği belirtildi. AKP Hükümeti’nin, SSGSS’yi toplumu oyalayarak, yasanın geçişini zamana yayarak hak gaspını kanıksatmaya çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, “Toplumdan ‘hayır’ sesleri yükseldikçe yasanın yürürlük süresi ertelenmektedir. ‘Sizi etkilemiyor’ diyerek çocuklarımızın geleceğini karartmaya onay vermemiz istenmektedir” dendi. Açıklama şöyle devam etti: “13-14 Mart’ta kazanılmış haklarımızın geriye götürülmesine izin vermeyeceğiz, diyen Emek Platformu’nun en güçlü destekçisi olduk olmaya da devam edeceğiz. Emek Platformu’nun bu yasa tasarısında itiraz ettiği tüm maddelere tereddütsüz katılıyoruz ve bu maddelerin kesinlikle pazarlığa açılmayacağına inanıyoruz.”
Savunma noktası ‘99 öncesi
1999 yılında depremin fırsat bilinerek emeklilik için gerekli prim gün sayısının 7 bine, yaş sınırının ise kadınlar için 58, erkekler için 60’e çıkarıldığı hatırlatılan açıklamada, “Şimdi geldiğimiz noktada geçmişini unutanlar, 7 bin gün ve 58-60 yaşı kazanılmış hak olarak savunmaktadırlar. Bu yaklaşım yanlıştır. Biz işçi ve emekçilerin hükümetten alacağı vardır. Haklarımıza ilişkin savunma noktamız 1999 yılından öncesidir” dendi.
Hükümetin “Orta noktada buluşabiliriz”, “Diyaloga açığız” gibi açıklamalarla suça ortak bulmaya çalıştığına dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti: “İnanıyoruz ki, örgütlerimiz ve başkanlarımız bu suça ortak olmayacaklardır. Bu yasa ile gelen saldırılar ancak 13-14 Mart kararlılığı ve ruhuyla çöpe gönderilebilir. Bizler Türk-İş’e Bağlı İstanbul Şubeleri Platformu olarak konfederasyonumuzun ve diğer Emek Platformu bileşenlerinin kararlı duruşunu devam ettireceğine inanıyoruz. Emek Platformu’nun hükümet yetkilileri ile yapacağı görüşmede örgütlerimizin yanındayız, demek için Kadıköy İskele Meydanı’nda ve Aksaray Metro önünde saat 17.00’de oturarak destek sunacağız.”
Çaycuma’dan tepki
Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Çaycuma Platformu’nu oluşturan 19 kurum temsilcisi, önceki gün yaptıkları toplantıda yasanın tamamen geri çekilmesini istediler. Toplantıda yapılan değerlendirmede, 13-14 Mart’ta yapılan eylemlerde emekçilerin yasayı istemediğinin açığa çıktığı belirtildi. EP’in bugün yapacağı toplantıdan bu yönde bir karar çıkmasının talep edildiği toplantının ardından şu açıklama yapıldı: “Platform olarak yüzeysel ve göstermelik değişiklikler değil, sosyal güvenlik ve sağlık hakkını tamamen ortadan kaldıran SSGSS Yasa Tasarısı’nın tümden geri çekilmesini istiyoruz.” Platform bugün saat 17.30’da kent merkezinde bu taleplerle eylem yapacak.
DİSK Başkanlar Kurulu da SSGSS’nin kabul edilemez olduğunu bildirdi. “Uygulanan genel uyarı eyleminde kısmen de olsa yapılacak iyileştirme girişimlerinin, tasarının genel niyet ve sonuçlarını ortadan kaldırmayacağı” vurgulanan sonuç bildirgesinde, “70 milyon insanımızı ilgilendiren sağlık ve emeklilik hakkını yok eden bu tasarının dayatılması, kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir” denildi.
IMF SSGSS için geliyor
Bu arada IMF heyetinin, mevcut stand-by anlaşması çerçevesinde son gözden geçirme çalışmaları için önümüzdeki haftalarda Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.
IMF Türkiye Masası uzmanlarından oluşan heyetin, birleştirilmesi öngörülen son iki gözden geçirmenin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapacağı belirtiliyor. Mevcut gözden geçirmenin alt koşullarının hemen hemen tamamlandığını, niyet mektubunun da hazır olduğunu, bir tek Sosyal Güvenlik Reformu gibi yapısal reformun kaldığını bildiren yetkililer, IMF uzmanlarıyla daha çok, son gözden geçirmeye ilişkin çalışmaların gerçekleştirileceğini vurguluyorlar. IMF ile mevcut stand-by anlaşması çerçevesinde, geriye yaklaşık olarak 3.4 milyar dolarlık bir kredi imkanı kalırken, bu kredi tek parça halinde, iki gözden geçirmenin birleştirilmesiyle kullandırılacak. IMF, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nda değişiklik öngören tasarının yasalaşması şartını öne sürüyor. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Emek Platformu’nun talepleri karşılanmıyor

Emeklilik: Emek Platformu (EP), emekliliği hak etmek için mevcut yasalarda öngörüldüğü biçimde kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş olması ve prim gün sayısının ise 7 bin olarak korunmasını talep ediyor. Bakanlık ise 65 yaş düzenlemesini korudu.
Yıpranma hakkı: EP, mevcut yasalar uyarınca, fiili hizmet zammından yararlanan çalışanların bu haklardan yararlanmayı sürdürmelerini talep ediyor. Bakanlık bu yönde düzenleme yapmadı.
Aylık bağlama oranı: EP, aylık bağlama oranının sigortalıların sistemde uzun süre kalıp prim ödemelerini özendirecek ve mevcut aylık bağlama seviyesini koruyacak şekilde, hizmet yıllarına göre kademeli olarak artırılmasını talep ediyor. Bakanlıkça, aylık bağlama oranı, SSGSS Kanunu’nda yer aldığı şekilde, 2015 yılına kadar yüzde 2.5, 2016 yılından sonra yüzde 2 olarak düzenleniyor.
Güncelleme katsayısı: EP, güncelleme katsayısının belirlenmesinde gelişme hızının yüzde 100’ünün dikkate alınmasını istiyor. Bakanlık ise yüzde 5 artışı yeterli görüyor.
Sürekli iş göremezlik: EP, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu yüzde 25 ve daha yüksek oranda sakat kalanlara bağlanan iş göremezlik gelirine, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı dikkate alınarak alt sınır geliri uygulanmasını talep ediyor.
Aylık alt sınırı: EP, özellikle mevsimlik, geçici süreli ve yarı zamanlı çalışanların daha az aylık almakla karşı karşıya kalabileceğini belirterek, sigortalılara ve hak sahiplerine bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına alt sınır getirilmesini talep ediyor. Bakanlık bunun altında bir rakam veriyor.
Dul aylığı: EP, çalışan ve gelir ya da aylık alan dul eşe bağlanacak olan ölüm aylığı oranının yüzde 75 olarak korunmasını öneriyor. Bakanlık bu öneriyi karşılamıyor.
Emekli aylıkları: EP, aylık ve gelirlerin yükseltilmesinde enflasyon oranındaki artışla birlikte önceki yılda gerçekleşen gelişme hızı oranının da dikkate alınıp yükseltilerek emekli, dul ve yetimlere refahtan pay verilmesini talep ediyor. Bakanlıkta bu talebe ilişkin düzenleme bulunmuyor.
Emzirme yardımı: EP, SSGSS Kanunu’nda kabul edilen asgari ücretin üçte biri tutarında, 6 ay süreyle verilmesi kabul edilen emzirme yardımının, aynı miktar ve süreyle verilmesini talep ediyor.
Sağlık yardımı: EP, çalışanlar ile emekli, dul ve yetimlerin yararlanacakları sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi yöntemleri, ilaç ve tıbbi malzemelerin miktar ve sürelerinin belirlenme yetkisinin kurum yönetimine bırakılması yerine yasa ile belirlenmesini talep ediyor. Bakanlık bu talebe yanıt vermiyor.
Diş protez: EP, diş protezlerine yaş sınırı getirilerek, 18 yaşını doldurmamış veya 45 yaşından gün almamış kişilere protez bedelinin yüzde 50’sini cepten ödemeyi öngören düzenlemenin kaldırılmasını talep ediyor. Bakanlığın değerlendirmesinde, diş protezlerinde öngörülen yaş sınırı kaldırılırken, tüm sigortalılarla hak sahiplerine verilecek diş protez bedellerinden yüzde 50 oranında katılım payı alınması öngörülüyor.
Özel hastane farkı: EP, özel hastanelerden yararlanılması halinde ödenecek yüzde 20 oranındaki fark ücretin kaldırılmasını talep ediyor. Bakanlık ise ek ücret talep etmeyi uygun görüyor.
Katılım payı: Emek Platformu, ayaktan yapılan muayene ve tedaviler için 2 YTL, tüm protez, ortez ve ilaç bedelleri için yüzde 10 ve yüzde 20 arasında değişen oranlarda katılım payı alınmamasını istiyor. Bakanlıkta ise katılım payı alınması düzenleniyor.
Yoksulluk sınırı: EP, GSS primi ödemek için belirlenen asgari ücretin üçte biri seviyesindeki yoksulluk sınırına karşı çıkıyor.
ÖNCEKİ HABER

SSGSS’ye karşı mücadele çağrısı

SONRAKİ HABER

MÜSİAD: Türk kenevirini tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa