Fotoğraf: AA

Nükleer santral ilanı yayımlandı

Gelişmiş ülkeler nükleer santrallerini yüksek maliyetleri ve çevreye verdikleri zararlar nedeniyle bir bir kapatırken Türkiye’de ısrarla nükleer santraller bir ihtiyaçmış gibi gösterilip açılmaya çalışılıyor


Gelişmiş ülkeler nükleer santrallerini yüksek maliyetleri ve çevreye verdikleri zararlar nedeniyle bir bir kapatırken Türkiye’de ısrarla nükleer santraller bir ihtiyaçmış gibi gösterilip açılmaya çalışılıyor. Son olarak, Mersin Akkuyu’da açılması planlanan nükleer güç santrali için Resmi Gazete’de yarışma ilanı yayımlandı.
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) Genel Müdürlüğü’nün, nükleer güç santrali kurup işletecek ve kendisine elektrik enerjisi satacak şirketi belirlemek için verdiği yarışma ilanına göre teklifler 24 Eylül’de alınacak.
Yarışma dokümanı TETAŞ Genel Müdürlüğü ve internet sitesinde yayınlanacak. Yarışmaya katılacak isteklilerin idare tarafından onaylanmış yarışma dokümanını satın alması zorunlu ve dokümanın satış bedeli KDV dahil 10 bin YTL. Bu bedelin iadesi ise söz konusu değil.
Yarışma, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere, iş ortaklıklarına ve konsorsiyumlara açık olacak. Tekliflerin geçerlilik süresi, yarışma tarihinden itibaren 360 takvim günü olacak. Yarışmaya girmek isteyenler, şartnamede belirtilen kriterlere uygun olarak 35 milyon YTL tutarında geçici teminat verecek. Yarışma sonucunda, kazanan firma ile elektrik enerjisi alım sözleşmesi imzalanacak. Sözleşmenin onaylanması ve imzalanmasından doğan her türlü vergi, resim, harç ile karar ve sözleşme damga vergileri ve benzeri giderler yükleniciye ait olacak. Sözleşmenin noter onayına gerek olmayacak. (İstanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net