26 Mart 2008 00:00

KENTTEN GELEN

Eğitim Sen 3. Olağan Genel Kurulları tamamlandı.

Paylaş

Eğitim Sen 3. Olağan Genel Kurulları tamamlandı. Genel kurullarımız sonucunda oluşan tüm yönetim kadrolarının önümüzdeki dönemde uzun erimli hedeflerine ulaşmada ve içinden geçtiğimiz süreçte mücadele hattını yaygınlaştırıp daha da kitlesel bir bütünlüğe kavuşmada, üzerlerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket etmeleri gerektiği konusunda kararlı olacaklarına olan inancım tamdır.
Siyasi iktidarın yönetime geldiğinden bu yana 6 yıllık geçmişine baktığımızda yaptığı uygulamaların emekçi yığınlarını getirdiği acı tablo ortadadır. Eğitim, sağlık, sosyal adalet, sosyal güvenlik, demokratikleşme, örgütlenme hakkı, istihdama dönük yatırım ve adil paylaşım ve bölüşüm parametreleri ele alındığında, halka, emekçi sınıflara düşen pay hep daha fazla fedakarlık fakat daha da azalan bir yaşam standardı olarak gerçekleşmiştir. Özelleştirmeler adı altındaki yağma ve gözü dönmüş talan mantığıyla siyasi iktidar; IMF, Dünya Bankası, AB ve yerel işbirlikçi sermayenin örgütlü işbirliği ile işçi-emekçi sınıfların kazanımları olan kurumları, işletmeleri haraç-mezat satarken, öte yandan da bu kurumlardaki çalışanları piyasanın vahşi, esnek çalışma koşullarına terk ederek bir taşla birkaç kuş vurma planı yapıyor.
Fakat tüm bu saldırılara rağmen kazanımlarla sonuçlanan Telekom, Novamed,Tuzla gibi örnek mücadeleler, TEKEL’in halen devam eden onurlu direnişi ve geçtiğimiz hafta Emek Platformu’nun (EP) 17 örgüt bileşeninin katılımıyla yurt genelinde yaptığı SSGSS’ye dönük iş bırakma eylemi, bize yolumuzu belirlemede ışık tutan gelişmeler olmuştur.
EP’in eylem kararlarını Amasya’da uygulamak için diğer konfederasyon ve örgüt bileşenleriyle 12 Mart akşamı, Türk-İş’in temsilcilik binasında toplandık. 13 Mart’ta Yavuz Selim Meydanı’nda basın açıklaması ve 14 Mart’ta 2 saatlik iş bırakma eylemini gerçekleştirdik. EP’in Amasya yerelinde kurumsallaşması ve bir plan dahilinde çalışmasına dönük çağrılarımız diğer bileşenler tarafından da bir gereklilik olduğu yönünde karşılık buldu. KESK olarak bu çalışmaya tüm enerjimizi katacağız.
Amasya Eğitim Sen Yönetim Kurulu olarak 17-21 Mart tarihleri arasında merkez ilçe okullarımızın büyük bir bölümünü ziyaret ettik. İşyerlerine dönük çalışmamızın tüm çalışanlar tarafından olumlu karşılanması ve dikkate alınması bize büyük bir moral güç verdi. Sendikal mücadelemizin 13-14 Mart eyleminde olduğu gibi ortaklaşmasını, mücadele zeminini genişletme ve meşrulaştırma açısından kayda değer olduğunu tespit ettik.
Önümüzdeki mücadele sürecinde, gerek yerel platformların oluşması, sendikal örgüt yaşamını ve örgüt kültürünün yeniden temellendirilmesi, örgütlü güçlerin hem kendi iç ilişkilerinin hem de kitlelerle arasındaki bağlantılarının, demokratik yönden geliştirilmesine; gerekse sendikal çalışma ve sorunlara ilginin artırılması ve bizim gerçek yaşam alanımız olan işyerlerimize yüzümüzü dönmemizde, sorumluluğu hisseden tüm ileri unsurlarımız ve üyelerimizle beraber kararlılıkla görevlerimize sarılacağız.
*Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı
Cüneyt Kula*
ÖNCEKİ HABER

Halk kültürümüzü kaybediyoruz

SONRAKİ HABER

AKP’li aday camideki kahvaltı etkinliğinde seçim çalışması yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa