28 Mart 2008 00:00

LİMAN ARKASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi “Kent Düşleri Ulusal Proje Fikir Yarışması”nın 3’üncüsünü, Maden ve Makina Mühendisleri Odaları Zonguldak Şubeleri ve Genel Maden İşçileri Sendikası ile “Zonguldak Merkez Lavuar Alanı Değerlendirme Projesi” adıyla düzenliyor.

Paylaş

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi “Kent Düşleri Ulusal Proje Fikir Yarışması”nın 3’üncüsünü, Maden ve Makina Mühendisleri Odaları Zonguldak Şubeleri ve Genel Maden İşçileri Sendikası ile “Zonguldak Merkez Lavuar Alanı Değerlendirme Projesi” adıyla düzenliyor.
Kentlerin ortak belleklerinin hızla silindiğini, kimliksiz kentlere doğru daha emin adımlarla ilerlenen şu günlerde, yaşanan bu sorunlara karşı farklı seçenekler üreterek kentlerimizin sağlıklı gelişmesi için tüm ilgi gruplarının da çözüme ortak oldukları katılımcı süreçler oluşturmaya devam ettiklerini, bu hedefle; kenti içine alan, gelişimini ve kültürünü farklılaştıran yaşanmışlıkların yeniden belleğe çıkması, kentlilerin kültür miraslarına ve kent belleğine duyarlılıklarının pekiştirilmesi, kullanılmayan boş alanların kentlilere kazanılması için “Kent Düşleri Ulusal Proje Fikir” yarışmaları düzenlediklerini belirten Mimarlar Odası Ankara Şubesi, hazırladığı basın metnini Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği’nin açıklaması ile kamuoyuna bildirdi.
Yarışmanın üçüncüsünün “Zonguldak Merkez Kömür Yıkama (Lavuar) Tesisleri Alanı”nı değerlendirmek için düzenlendiği, maden işçilerinin 1991 yılında başlayan yürüyüşlerinin 17’nci yılında bir başka yürüyüş kolunu oluşturmak ve madenlerde ölen 4 bin 500 şehidin anısını yaşatmanın da amaçladığı belirtilen açıklamada “Zonguldak Merkez Kömür Yıkama Tesisleri ve alan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca tescillenmiş bir endüstri mirasımızdır. Kömürle doğan ve kömürle kent kimliğine kavuşan Zonguldak’taki bu tesislerin, kent yaşamının bir parçası haline getirilmesi, hem Zonguldaklılar için hem de ülkemizin endüstrileşme tarihinin kayda değer yapıtlarından birinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından oldukça önemlidir” denildi.
“Önceki yarışmalarda olduğu gibi, kent yaşamına ve geleceğine dair düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını; kentlilerin, uzmanların, demokratik kitle örgütlerinin, sivil girişimlerin, yerel yöneticilerin ve kamu yönetiminde görev alan idarecilerin bir araya geldikleri ‘katılımcı’ bir sürecin tanımlanıp çözüm önerilerinin tartışılmasını, yaşadığımız hayatı ve mekanları sorgulayacak platformlar oluşturulmasını da hedefliyoruz” diye devam eden açıklamada, yarışma ile ilgili tüm bilgilere “www.mimarlarodasiankara.org” adresinden ulaşılabileceği, ulusal ve tek aşamalı olarak gerçekleştirilecek yarışma sürecinde her önermeyi tartışmak ve paylaşmak için ortam oluşturulacağı belirtildi.
Tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerini bu heyecana katılmaya, “kent”e dair “düş” kurmaya ve ideallerini toplumla paylaşmaya, tüm kentlileri, yerel yöneticileri, kamu yöneticilerini, meslek odalarını, sivil girişimleri bu duyarlılığın yaygınlaşması için birlikteliğe ve ortak hareket etmeye davet eden Mimarlar Odası, “Kentlerimizin sakini değil sahibi olalım!” sloganını yineledi.
Fahri Bozbaş
ÖNCEKİ HABER

bilet

SONRAKİ HABER

İzmir'de 15 kişinin yaşadığı dairede yangın çıktı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa