28 Mart 2008 00:00

Emekçiler uzlaşmayı kabul etmedi

İşçi ve emekçiler Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) konusunda hükümetin yaptığı “uzlaşmaya vardık” açıklamasına karşı alanlara çıktı. Yasanın tümden geri çekilmesini isteyen emekçiler, SSGSS’ye karşı mücadelenin bundan sonra da süreceğini dile getirdiler.

Paylaş

İşçi ve emekçiler Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) konusunda hükümetin yaptığı “uzlaşmaya vardık” açıklamasına karşı alanlara çıktı. Yasanın tümden geri çekilmesini isteyen emekçiler, SSGSS’ye karşı mücadelenin bundan sonra da süreceğini dile getirdiler.
Emek Platformu bileşenleri ile Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in 24 Mart’ta gerçekleştirdiği toplantının ardından “yüzde 80-90 oranında mutabakata varıldığı” yönünde açıklama yapılmıştı. Bunu fırsat bilen hükümet ise yasa tasarısını dün Meclis gündemine getirdi.
Hükümet aldattı
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Şubeler Platformu, TTB Ankara Tabip Odası ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu’nun çağrısı ile Kızılay GİMA önünde toplanan işçi ve emekçiler SSGSS Tasarısı’nı ve hükümetin, “tam uzlaşma var” iddiası ile hemen Meclis’e getirmesini protesto ettiler. Türk-İş’e bağlı sendikaların Ankara şubelerinden, Yol-İş, Tez Koop-İş, TÜMTİS, Hava-İş yönetici ve temsilcilerinin de katıldığı eylemde sık sık, hükümet ve tasarı aleyhine sloganlar atıldı.
Ortak açıklamayı yapan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Kani Beko, “Hükümet Emek Platformu’nu aldatmıştır” diye konuştu. Emek Platformu bileşenleri olarak bu taleplerinin yerine getirilmesi için soruna kadar mücadele edeceklerini bakana ilettiklerini belirten Beko, “Geleceğimiz için yaşamsal öneme sahip, geri adım atıldığı iddiası ile iyileştirildiği söylenen ancak yeterli bulmadığımız SSGSS Tasarısı’na karşı, halkını ve ülkesini seven herkesi bu mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz” diye konuştu.
BASK’a bağlı sendikaların üyeleri ise TBMM Dikmen Kapısı önünde protesto eylemi yaptı. BASK Genel Başkanı Akay yasa tasarısıyla kazanılmış hakların kaybedileceğini ifade ederek, “Yeni düzenlemeyle Emek Platformu’nun almış olduğu 5 olmazsa olmaz karardan sadece prim gün sayısı azaltılmıştır. Bu da tek başına hiçbir şey ifade etmemektedir. Prim gün sayısının indirilmesi sadece göz boyama içindir, çalışanlara hiçbir olumlu katkısı bulunmamaktadır” dedi.
Hastanede ortak tepki
SES Şişli Şube üyesi sağlık emekçileri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptıkları eylemle SSGSS’nin Meclis gündemine getirilmesini protesto ettiler. Hasta ve hasta yakınlarının da katıldığı eylemde Emek Platformu’na daha önce aldığı kararların arkasında durma çağrısı yapıldı.
“Mezarda emekli olmayacağız”, “Sağlık haktır satılamaz” sloganları ile başhekimlik önünde toplanan sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları, SSGSS karşıtı dövizlerle de hükümeti ve tasarıyı protesto ettiler. Burada açıklama yapan SES Şişli Şube Başkanı Rabia Tuncer, yasada yapılan bir iki düzenlemenin tasarının kötülüğünden bir şey değiştirmediğini ifade etti. Yasanın tamamen geri çekilmesini istediklerini ifade eden Tuncer, EP’in tasarıya karşı mücadele kararları almasını istedi. Sağlık çalışanları eylemin ardından hastanede bildiri dağıtarak tasarıya karşı mücadele çağrısı yaptılar.
Herkese Sağlık Güvenli Gelecek İstanbul 3. Bölge Platformu üyesi emekçiler Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eylem yaptı. Hasta yakınlarının da yoğun destek verdiği eylemde platform bileşenleri tasarının ‘reform’ değil yıkım olduğuna dikkat çektiler.
Hastane Başhekimliği önünde bir araya gelip acil servis önüne kadar sloganlarla yürüyen platform üyeleri adına konuşan SES Bakırköy Şube Başkanı Leyla Koç Üzüm, “SSGSS’de mutabık değiliz” dedi.
Tarihin çöplüğüne atana kadar
Adana Herkese Sağlık, Güvenlik Gelecek Platformu, yaptığı eylemle SSGSS’yi kabul etmediklerini belirtti. Eğitim Sen Adana Şubesi önünde toplanan emekçiler, “AKP sağlığa zararlıdır”, “Hasta hastane kapısında ölecek”, “AKP yasanı al başına çal” sloganları ile İnönü Parkı’na yürüdü. Burada açıklama yapan KESK Adana Dönem Sözcüsü ve SES Adana Şube Başkanı Mehmet Antmen, herkese sağlık güvenli bir gelecek ortamı sağlanana kadar verecekleri mücadele ile SSGSS’yi tarihin çöplüğüne atacaklarını ifade etti. Emek Platformu’nun yaptığı eylemler sonucu hükümetin attığı geri adımın yeterli olmadığına dikkat çeken Antmen, mücadelenin devam edeceğini bildirdi.
Gaziantep’te DİSK ve KESK’e bağlı sendikalar ile TÜMTİS ve TTB’nin çağrısıyla adliye önünde bir araya gelen emekçiler, yasa tamamen geri çekilene kadar mücadeleyi sürdürme çağrısı yaptılar. Burada açıklama yapan DİSK Bölge Temsilcisi Nihat Bencan, “SSGSS Yasa Tasarısı’na karşı halkını ve ülkesini seven herkesi mücadele etmeye çağırıyoruz” dedi.
‘Geri çekilsin’
KESK İzmir Şubeler Platformu, TMMOB İKK, DİSK Ege Bölge Temsilciliği ve Herkese Sağlık Güvenli Gelecek İzmir Platformu, SSGSS’nin Meclis gündemine getirilmesini protesto etti. Konak Kemeraltı girişinde yapılan eylemde konuşan KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Ali Rıza Özer; işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, kadınların, kısacası bütün toplumun tepkisini çeken yasanın bir reform değil yıkım yasası olduğunu belirtti. SES İzmir Şube Başkanı Ergun Demir de Emek Platformu’na çağrı yaparak, “14 Mart’ta İzmir’de 50 bin kişinin önünde bu yasaya izin vermeyeceklerini söyleyip söz verenler sözlerini yerine getirmelidir. Eller şaltere uzanmalı ve yasa geri çektirilmelidir” dedi.
Emek Platformu Edirne Bileşenleri ise KESK’in çağrısıyla İlhan Koman Kültür Parkı’nda eylem yaptılar. 250 kişinin katıldığı eylemde konuşan SES Şube Başkanı Aytekin Pehlivanoğlu, “Bizler emek örgütleri olarak temel taleplerimizle ilgili, bütünlüklü bir değişim olmadığı sürece SSGSS’ye karşı mücadele etmekte kararlıyız” dedi.
Eğitim Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, “‘Haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak, iktidarın sosyal güvenlik, eğitim, sağlık ve kamusal alandaki politikalarına ‘dur’ demek için 12 Nisan’da alanlardayız” açıklamasında bulundu. Dinçer velilere de eylemlere destek verme çağrısında bulundu. Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım da temel konularda tam mutabakat sağlanmadan, SSGSS’nin Meclis’e sevk edilmesinin, toplumsal barış ve uzlaşma anlayışı ile örtüşmediğini bildirdi.
EP kırmızı çizgiyi geçti
Petrol-İş İstanbul 2 No’lu Şube ile Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin (TAREM) ortaklaşa düzenlediği eğitim seminerinde Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) tartışıldı. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Atilla Özsever’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya birçok işyerinden işçiler katıldı. Daha çok karşılıklı sohbet şeklinde gerçekleşen eğitimde Atilla Özsever, Emek Platformu’nun 2 saatlik iş bırakma eyleminin ardından, tasarı ile ilgili geri adım atmayacakları 7-8 madde belirlediklerini ifade ettiklerini belirterek, “Emek Platformu’nun kırmızı çizgi olarak tarif ettiği bu maddelerde geri adım atılmıştır, maalesef bu kırmızı çizgiler aşılmıştır” dedi. Değiştirilen maddelerin emekçiler için bir kazanım olmadığının altını çizen Özsever, kazanılmış haklardan geri adım atıldığını kaydetti. Toplantının sonunda konuşan Harb-İş Anadolu Şube Başkanı Hüseyin Över, tasarıya karşı yeni mücadele ve eylem kararları alınacağını söyledi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

EP bileşenleri toplandı

SSGSS Meclis Genel Kurulu’nda “temel yasa” olarak görüşülmeye başlanırken, Emek Platformu Başkanlar Kurulu da toplandı. Türk-İş Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda kısa bir konuşma yapan Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, üç-dört aydır mücadelesini yürüttükleri tasarıda, nihai görüşmeyi geçtiğimiz pazartesi günü yaptıklarını, EP Başkanlar Kurulu’nun tespit ettiği eksikliklerin bir kısmının kabul edilirken, edilmeyenler de olduğunu söyledi. “Ne yapabilirizi değerlendireceğiz” diyen Kumlu, bir gazetecinin, 65 yaş emeklilikte uzlaşma olmadığını hatırlatıp, “O gün güleryüzlü çıkarak itiraz hakkınızı kaybettiniz” demesi üzerine, 65 yaş, güncelleme katsayısı ve fiili hizmet zammı konusunda uzlaşma sağlayamadıklarını söyledi.
Tasarının Genel Kurul’da görüşülmeye başlandığını da belirten Kumlu, “İnanıyor ve ümit ediyorum ki sayın bakan bu aşamada da yardım edecektir” dedi. 65 yaş nedeniyle sıkıntıların çıkacağı, kayıt dışılığın artacağına yönelik rahatsızlıkların hatırlatılması üzerine Kumlu, “Sıkıntı o” diye endişeleri doğruladı. Kumlu o konuda Çalışma Bakanı ile görüştüklerini de söyledi.
Varılan sonuç konusunda üyelerinden olumlu ya da olumsuz tepkinin gelip gelmediğinin sorulması üzerine, “Benim tabanımda bir rahatsızlık yok” diyen Kumlu, iş kollarında farklı tepkiler olabileceğini ifade etti.
Bu soru üzerine “Başkan bizim söz hakkımız yok mu?” diye söze giren TTB Başkanı Gençay Gürsoy, “Bizim teşkilatımızda sıkıntı var” dedi. Bakanla yapılan açıklamaya atıfta bulunarak, “oradan çıkan mesaj bizi yansıtmıyor” diye konuşan Gürsoy’a Kumlu müdahale ederek, basın çıktıktan sonra konuşmasını istedi. Toplantı basına kapalı olarak devam etti.
Yasa Meclis’te
TBMM Genel Kurulu’nda, SSGSS’de değişiklik yapan tasarının görüşmelerine başlandı. TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’in başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, gündem dışı konuşmaların ardından, temel kanun olarak görüşülen tasarının tümü üzerindeki görüşmelere geçildi. Tasarı üzerinde ilk sözü MHP grubu adına Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır aldı. Tasarı, 6 bölüm halinde görüşülecek. Tasarının 1. bölümü, 1 ile 30. maddelerden, 2. bölümü 31 ile 60. maddelerden, 3. bölümü 61 ile 66. maddelerden, 4. bölümü 67 ile 74. maddelerden, 5. bölümü 75 ile 84. maddelerden, 6. bölümü ise 86 ile 96. maddelerden oluşuyor. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

GERÇEK

SONRAKİ HABER

MÜSİAD: Türk kenevirini tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa