Fotoğraf: AA

Evliya Çelebi sempozyumu

Evliya Çelebi için Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi 3-4-5 Nisan’da uluslararası bir sempozyum düzenliyor.


Evliya Çelebi için Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi 3-4-5 Nisan’da uluslararası bir sempozyum düzenliyor. Sempozyumun amacı, anlatımı ve kurgusuyla çağını aşan “Seyahatname” isimli eserinin, gerek edebiyatbilim açısından, gerekse tarih ve kültür yapıtı olarak yeniden yorumlanması ve değerlendirilmesi olarak belirlendi. Prof. Talât Halman’ın başkanlık edeceği sempozyuma, yurtdışından ve yurtiçinden bu alanda çalışmış çok önemli bilim insanları da katılacak.
Sempozyumun onur üyeleri Prof. Halil İnalcık ve Prof. Metin And’ın da konuşma yapacağı sempozyumda, Seyahatname’de anılan çalgı ve makamlardan oluşan konserler de yer alacak. Sempozyumun danışma kurulunda da önemli bilim adamları yer alıyor. Sempozyumun yönetmeni Dr. Nuran Tezcan, koordinatörü ise Demet Chafra-Güzelsoy. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin ilk sekiz cildinin Arap harfleriyle ilk basımı, 1898-1928 yılları arasında gerçekleşmiş, son iki cilt yeni Türk harfleriyle 1935-1938 arasında basılmıştı. (KÜLTÜR SERVİSİ)
www.evrensel.net