31 Mart 2008 04:00

Tüm Bel-Sen’de mücadele kararları alındı

Tüm Bel-Sen’in, dün yapılan seçimlerle sona eren 3. Olağan Genel Kurulu’nda mücadele kararları alındı.

Paylaş

Tüm Bel-Sen’in, dün yapılan seçimlerle sona eren 3. Olağan Genel Kurulu’nda mücadele kararları alındı. Genel kurulda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Tasarısı’na karşı, diğer emek ve meslek örgütleriyle etkin bir mücadele yürütülmesi istendi.
Mücadele kararı verilen başka bir konu da yaklaşık 1.5 milyon kamu emekçisinin iş güvencesini ortadan kaldırmayı hedefleyen ve SSGSS’nin ardından hükümetin hemen gündeme getirmeyi planladığı Kamu Personel Rejimi Tasarısı oldu. Bu düzenleme ile kamu emekçilerinin sözleşmeli olarak istihdam edilerek, iş güvencesinden yoksun bırakılacağı, milyonlarca emekçinin geleceklerinin, hükümetin atadığı siyasi yöneticilerin insafında olacağı vurgulanan önergede, “Sözleşmeli hale getirilen emekçiler, her an işini kaybetme korkusu yaşarken hükümetin uygulamalarını eleştiren, sendikalı olan, örgütlü mücadeleyi savunanlar öncelikli olarak işsizler ordusuna katılacaklardır” denildi. AKP iktidarının bütün bu düzenlemelerine karşı yerel yönetim emekçilerinin, çıkarılacak bildiri, broşürler ve toplantılarla aydınlatılması, işçi sendikaları ile birlikte yerel mücadele birlikleri oluşturulması gerektiğinin altı çizildi.
Özelleştirme ve taşeronlaştırma uygulamaları ile işyerlerinde, esnek çalışma, norm kadro ve toplam kalite yönetimi ve farklı istihdam politikalarının uygulamaya konulduğu, çalışanların kadrolu, taşeron, sözleşmeli, ücretli vb. şeklinde bölündüğünün dile getirildiği genel kurulda, kadroluların da çeşitli statü ve farklı ücretlendirmelere tabi tutularak kendi aralarında rekabet eder duruma getirildikleri ifade edildi.

Genel kurulda, “grev ve toplusözleşme haklarının önündeki engellerin kaldırılması, iş ve çalışma yasalarının demokratikleştirilmesi, kamu emekçileri sendikalarının, memurlar dışında kalan emekçi kesimleri de üye yapabilmelerinin ve tüm emekçilerin örgütlenmesinin önündeki yasal engellerin kaldırılması için mücadele edilmesi ve bu kesimlerin işyerlerinde fiili olarak örgütlenmesine başlanması” yönünde önergeler de gündeme geldi.
Genel kurulda öne çıkarılan başka bir konu da Ankara Çankaya Belediyesi’nde Tüm Bel-Sen’in örgütlülüğünü yok etmek amacıyla işveren tarafından kurdurulan sendika oldu.
Verilen bir önerge ile işveren sendikasının üyelerinin Tüm Bel-Sen’e getirilmesi için mücadele edilmesi istendi. (Ankara/EVRENSEL)
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

GÜNDÖNÜMÜ

SONRAKİ HABER

Pentagon, Trump'ın IŞİD açıklamasını doğrulamadı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa