Sağlıkta deprem

Aile hekimliği uygulamasının 17 Temmuz 2006 tarihinde başlamasıyla, Eskişehir sağlık ortamı yeni bir döneme girdi. Bu yeni dönem sağlık ortamında kaosu, plansızlığı, parçalanmışlığı ve günü birlik uygulamaları gündeme getirdi.


Aile hekimliği uygulamasının 17 Temmuz 2006 tarihinde başlamasıyla, Eskişehir sağlık ortamı yeni bir döneme girdi. Bu yeni dönem sağlık ortamında kaosu, plansızlığı, parçalanmışlığı ve günü birlik uygulamaları gündeme getirdi.
Bugün Eskişehir’de birinci basamak sağlık hizmetleri muayenehanecilik anlayışına indirgenmiştir. Koruyucu sağlık hizmetleri büyük darbe almış, ev ve mahalle gezileri bitmiş, birinci basamağın toplumla arasındaki bağ kırılmıştır.
Bu yeni dönem en büyük tahribatı ilçe ve köylere yaşatmıştır. Aile hekimliğine geçişle birlikte köy ve ilçeler sahip oldukları hekimlerin yaklaşık yarısını kaybetmiştir. Bu da acil sağlık hizmetlerinden poliklinik hizmetlerine kadar sağlık hizmetlerinin kırsalda gerilemesine neden olmuştur. Yani yeni uygulama merkezle çevre arasındaki eşitsizlikleri daha da arttırmıştır.
Tüm bu yaşananlar sağlık çalışanlarının yaşamlarını da olumsuz etkilemiştir. Aile hekimliği uygulamasını kabul etmeyen sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı toplum sağlığı merkezlerinde çalıştırılmaya başlanmıştır. Buralarda çalışan sağlık çalışanlarının döner sermaye ücretleri yarı yarıya azaldığı gibi, çalışma koşulları da her geçen gün zorlaştırılmaktadır.
SES olarak tüm bu gelişmeleri öncesinden gördük, olabilecekleri toplumla ve sağlık çalışanlarıyla paylaştık. Aile hekimliği uygulamasına geçilmeden önce sağlık çalışanları günlerce uygulamayı kabul etmediklerini iş yerlerinde, sokakta haykırdılar. Ancak o günkü koşullarda sağlığa ve sağlık çalışanlarına yönelen bu saldırıyı Eskişehir’de durduramadık.
Ancak bugün sağlık çalışanlarının ve toplumun önüne bu saldırı yasalarını durdurmak için yeni olanaklar çıkmıştır. Aile hekimliğinin uygulandığı illerdeki sağlık çalışanlarının giderek zorlaşan yaşamları, sağlık alanında her gün yeni sorunların yaşanması aile hekimliği uygulamasına geçilmesi düşünülen illerde mücadelenin arttırılmasını kuşkusuz kolaylaştıracaktır. Üstelik SSGSS’ye karşı geliştirilen mücadele ortamı ve emekçilerin birliktelikteki ısrarı sağlık emekçilerinin ve onların örgütlerinin işini daha da kolaylaştırmıştır.
Dr. Bülent Nazım YILMAZ Eskişehir SES Şube Başkanı
www.evrensel.net