05 Nisan 2008 00:00

Sendikalar Türk-İş’i göreve çağırdı

Türk-İş Genel Merkez Yönetimi’nin SSGSS konusunda hükümetle uzlaşma görüntüsü vermesi, konfederasyona üye sendika genel merkezlerini rahatsız etti.

Paylaş

Türk-İş Genel Merkez Yönetimi’nin SSGSS konusunda hükümetle uzlaşma görüntüsü vermesi, konfederasyona üye sendika genel merkezlerini rahatsız etti. Sendikalar yayınladıkları ortak deklarasyonla Emek Platformu Dönem Sözcüsü olan Türk-İş’i SSGSS konusunda üzerine düşeni yapmaya çağırdı. Sendikalar 6 Nisan’da Kadıköy’de yapılacak mitinge de kitlesel olarak katılacaklarını bildirdiler.
Ağaç-İş, Basın-İş, Deri-İş, Denizciler, Hava-İş, Kristal-İş, Liman-İş, Petrol-İş, Tez Koop-İş ve TÜMTİS sendikalarının ortak imzasıyla yapılan açıklamada, SSGSS’nin hak kayıpları giderilmeden Meclis’e getirildiği kaydedildi. Yasaya karşı Emek Platformu’nun ortak mücadele zeminin yaratmasının işçiler, emekçiler ve halkta büyük umut ve mücadele azmi yarattığına dikkat çekilen açıklamada, Emek Platformu’nun görüş farklılıklarını bir kenara bırakarak emek bileşenlerinin hak ve menfaatleri doğrultusunda görevine devam etmesinin hayati önemi sahip olduğu kaydedildi. 14 Mart iş bırakma eylemi ve mücadele ivmesinin giderek yükselmesi gereken bir aşamada hükümetle görüşme yapıldığı belirtilen açıklamada, görüşmenin EP içerisindeki bileşenlerce farklı yansıtılmasının ve bazı konfederasyonların temel sorunların çözülmediği ortadayken ayrıntılara girerek iyimserlik içine girmesinin olumsuzluğu derinleştirdiği ifade edildi.
Tarihi sorumluluk!
“Emek Platformu işçi ve emekçilere karşı tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Konfederasyonumuz Türk-İş, Emek Platformu Dönem Sözcüsü olarak SSGSS’ye karşı ortak tavır almada tereddüt göstermemelidir. Konfederasyonumuz Türk-İş’e bu konuda düşen görev Emek Platformu Dönem Sözcülüğü’nün kendisine yüklemiş olduğu sorumluluğa uygun hareket ederek ortak tavırları sekteye uğratacak açıklamalardan kaçınmak olmalıdır” denilen açıklama, son dönemde “taban” diye dile getirilen sınıf güçlerinin mücadelede kararlılık içinde olduğu hatırlatıldı.
Emek Platformu’nun mücadelesinin destek kazandığı ve bu umudun kırılmasına izin verilemeyeceğine vurgu yapılan açıklamada şu çağrıda bulunuldu: “Emek Platformu tüm bileşenleri ile ivedilikle toplanarak yeni aşamada alınması gereken kararları almalı ve harekete geçmelidir. Türk-İş Konfederasyonuna bağlı biz aşağıda isimleri bulunan sendikalar, bu konuda yeniden bir değerlendirme yapılarak vakit geçirmeden ortak karar alınmasını talep ediyor, ortak karar alınmaması halinde Emek Platformu bileşenlerince 6 Nisan 2008 günü Kadıköy’de yapılması planlanan mitinge yığınsal olarak katılacağımızı duyuruyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)İşçiler ‘uzlaşma’ açıklamalarına öfkeli

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu’nun SSGSS konusundaki uzlaşma ve 6 Nisan mitingine katılmayacakları yönündeki açıklamasına Türk-İş’e üye işçilerden sert tepki geldi. Bu açıklamanın kabul edilemeyeceğini söyleyen işçiler, hakları ve çocuklarının geleceği için 6 Nisan’da Kadıköy’de olacaklarını açıkladılar. Gazetemize konuşan işçiler şunları anlattılar:
Karayolları 1. Bölge Merkez İşyeri Temsilcisi Zeynel Bektaş (Yol-İş): SSGSS toplumun tüm kesimlerini etkiliyor. İnsanların yaşam hakkı elinden alınıyor. Bunun için gönül isterdi ki bütün emek örgütleri yasaya karşı ortak mücadele etsin. Bunun olmaması bizi üzüyor. Ama karamsar değiliz ve biz bu yasaya karşı sonuna kadar karşı çıkacağız. Uzlaşma diye bir şeyden bahsediliyor ama Karayolu işçileri olarak biz Emek Platformu’nun başta söylediklerinin dışında bir uzlaşma kabul etmeyeceğiz. İşçiler duyarlı ve 6 Nisan’daki mitinge yoğun bir katılım için büyük bir çaba var. Bundan sonraki süreçte Türk-İş yönetimini zorlayacağız. Fakslarla, imzalarla bu mücadelenin dışında kalmasını protesto edeceğiz.
Karayollari 1. Bölge Merkez İşyeri Temsilcisi Naci Göçer (Yol-İş): Biz bildiriler dağıttık işyerlerine. Mitinge yoğun bir katılım sağlayacağız. Türk-İş’in bunun dışında olması bizi üzdü ama İstanbul 1 No’lu Şube olarak bunun karşısında olacağız ve diğer emek örgütleriyle bir araya geleceğiz. Yasanın geri çekilmesi için elimizden geleni yapacağız. Böyle bir yasada Türk-İş’in uzlaşma tavırları göstermesi biz işçiler açısında kabul edilir değildir. Kesinlikle şalter indirmesi gerekir.
İstanbul Tersanesi İşyeri Baştemsilcisi Necdet Altun (Harb-İş): İşyerlerimizde tüm atölyelerde SSGSS ile ilgili toplantılar yaparak, bildiriler dağıtarak işçi arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Pazar günü mitinge ailelerimizle birlikte katılacağız ve güçlü olduğumuzu hükümete ve sermayeye göstereceğiz. Türk-İş yönetimi kamuoyu baskısıyla 14 Mart’ta iş bıraktı ama sonra gitti masada anlaştı. Türk-İş yönetimi mutabık olabilir ama biz işçiler mutabık olmadık.
Dikimevi İşyeri Baştemsilcisi Münir İdikut (Harb-İş): İşyerimizde 1200 işçi var ve birim temsilciliklerinde tek tek görüşerek mitinge katılmamızın önemini anlatıyoruz. Sendikamızın çıkarttığı bildirileri tek tek arkadaşlarımıza dağıtıyoruz ve herkesin Pazar günü aileleriyle mitinge gelmelerini istiyoruz. Türk-İş yönetiminin aldığı tutumu ise şiddetle eleştiriyoruz. Çünkü ‘89 Bahar Eylemlerinden bu yana ilk defa işçi hareketi bir kıvılcım oldu ve Türk-İş bu kıvılcımı su dökerek söndürmeye çalışıyor. Pazar günü güçlü katılarak hem hükümete hem de Tük-İş yönetimine güçlü olduğumuzu göstermeliyiz.
Tuzla Jeep İşyeri Baştemsilcisi Sabahattin Kement (Harb-İş): İşyerlerimizde başta temsilci arkadaşlarımız olmak üzere tüm işçilerle bölümlerde toplantılar yaparak mitinge hazırlanıyoruz. Ailelerimizle birlikte mitinge katılacağız. 6 Nisan’da güçlü katılarak başta hükümet olmak üzere Türk-İş yönetimine de mutabık olmadığımızı göstereceğiz. Türk-İş yönetimi masada satsa da biz istersek yapamazlar bunun için tabanın mücadeleye katılması gerekiyor.
Gaziosmanpaşa Telekom Müdürlüğü İşyeri Baştemsilcisi Ahmet Karatay (Haber-İş): 6 Nisan mitingine en fazla katılımı sağlamaya çalışacağız. Yasanın geri çekilmesi için bu eylemin ardından genel grev, genel direnişin örgütlenmesi gerekiyor. Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu’nun eyleme karşı olan açıklamaları kabul edilemezdir ve Türk-İş üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.
Carlo Erba Temsilcileri: Mitinge katılacağız, bu eylemlerin yaygınlaşarak devam etmesini istiyoruz.
Bayer Temsilcileri: SSGSS’nin hiçbir maddesinde uzlaşma kabul edilemez,. Yasa geri çekilene kadar mücadele sürdürülmeli. Pazar günü yapılacak miting bunun için önemlidir.
Bayrampaşa Telekom Müdürlüğü İşyeri Temsilcisi Erdal Oflaz: Emek Platformu arasında çatlak olmamalı. Yasaya karşı ortak mücadele sürdürülmeli. 14 Mart’ta yapılan iş bırakma kısmi başarı getirmiştir, .bu tutum sürdürülmeli ve genel grev örgütlenmeli. Mitingle ilgili çağrı yaptık kitlesel katılacağız.
Şahinoğlu Deri İşyeri Temsilcisi Mehmet Beyazgül (Deri-İş): Biz Türk-İş Genel Merkezi’nden farklı düşünüyoruz. Türk-İş İstanbul şubelerinin almış olduğu karar doğrultusunda hareket ediyoruz. Çarşamba günü temsilciler kurulunda aldığımız karar gereği bu mitinge katılacağız. Mitinge eşlerimizi, çocuklarımızı ve çevremizdeki arkadaşlarımızı da katacağız.
Uyguner Deri Temsilcisi Kemal Orda (Deri-İş): Pazar günü fabrikamızda çalışan bütün işçi arkadaşlarımızla birlikte mitinge katılacağız. Sendika konfederasyonlarının durumu ortada. Kimisi uzlaştık diyor sonra geri dönüyor, kimisi süreci izliyor. Bu gidişat hayra alamet değil. Bundan dolayı Türk-İş İstanbul Şubeler Platformu’nun aldığı karara uyarak mitinge katılacağız. Konfederasyonları aşamayan sendika şubelerine sesleniyorum; eğer bu yasa geçerse işçilere ne yanıt vereceksiniz. Merkezin peşine takılmayın artık ve alanlara çıkın.
Derimsan Temsilcisi Cengiz Aygün (Deri-İş): Bu yasanın geçmemesinin tek bir yolu var. O da işçilerin sokağa çıkmasıdır. Uzlaştık diyen hangi sendika olursa olsun, neyin üzerinde uzlaştıklarını açıklasın. Bu yasanın çıkmaması gerekiyor. Bunun yolu da sokaktır. Herkesin alanlara çıkması gerekiyor. Biz de Pazar günü miting alanındaki yerimizi alacağız. Ve tüm örgütlü-örgütsüz emekçileri Kadıköy’e çağırıyoruz.
Silgan İşyeri Baştemsilcisi Gıyasettin Kızılkaya (Birleşik Metal-İş): Pazar günü yapılacak mitinge kitlesel katılacağız. Yasanın tamamen geri çekilmesi için bu eylemlerin daha yoğun olması gerekiyor. 1 Mayıs arifesinde gerçekleşecek bu mitingin güçlü ve coşkulu geçmesi gerekir.
Mert Akışkan İşyeri Baştemsilcisi Sedat Özen (Birleşik Metal-İş): Pazar günü fabrikadaki bütün işçiler mitinge katılacak. Bu dönemde Türk-İş Başkanı’nın eyleme karşı yaptığı açıklama yanlıştır. Emekçilerin birliğini bölme girişimlerine rağmen, biz işçiler olarak mitinge kitlesel katılacağız.
Konvekta İşyeri Temsilcisi Erhan Topal (Birleşik Metal-İş): Çarşamba günü işçilerle toplantı yaptık ve katılımı artırmak için işyeri dışında mahallelerde de görüşmeler yapıyoruz.
Pharmavizyon Temsilcileri (Lastik-İş): Miting için gerekli hazırlıkları yaptık. Mitinge kitlesel katılacağız.
Tersane işçisi Çetin Şimşek: Yasanın çıkması durumunda tersanedeki iş kazalarında ölmezsek mezarda emekli olacağız. Çocuklarımızın yarınları için de bu yasanın çıkmaması gerekiyor. Ben ve arkadaşlarım da Pazar günü sendikamızla birlikte mitinge katılacağız.
Tersane işçisi Mehmet Ergün: Bu yasa AKP’nin yıkım yasasıdır. Cumhuriyet tarihinde böyle bir yasa görülmemiştir. Yasanın çıkmaması için çevremdekilerle birlikte mitinge katılacağım.
Tersane işçisi Rıza Ergün: Konfederasyonların bölük pörçük hali bizim umutlarımızı kırıyor. Türk-İş’in bir an önce aklını başına alarak Emek Platformu’ndaki yerini alması gerekiyor. AKP’nin gerçek yüzünün ortaya çıkması için işçilerin bir araya gelmesi gerekiyor. Birliğimizi göstereceğimiz en somut iş de 6 Nisan’da Kadıköy’de olmaktır.
İMES işçisi Rıdvan Örük: 6 Nisan’da örgütsüz işçiler olarak kendi pankartımızla miting alanında olacağız. Yaptığımız toplantılarla ve çağrılarla yasayı anlatarak katılımı sağlayacağız. (İstanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

SSGSS’ye karşı Kadıköy’e

SONRAKİ HABER

MÜSİAD: Türk kenevirini tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa