07 Nisan 2008 00:00

Meclis’te SSGSS mesaisi

Meclis, iki haftadır süren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nda değişiklik öngören tasarıyla ilgili mesaisine bu hafta da devam edecek. Meclis, sosyal güvenlik nedeniyle fazla mesai yapacak

Paylaş

Meclis, iki haftadır süren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nda değişiklik öngören tasarıyla ilgili mesaisine bu hafta da devam edecek. Meclis, sosyal güvenlik nedeniyle fazla mesai yapacak.
Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta sosyal güvenlikle ilgili tasarının görüşmelerine, 8 Nisan Salı gününden itibaren devam edilecek. Temel yasa olarak görüşülen tasarının 41 maddesini görüşerek kabul eden genel kurul, çalışmalarına 42’nci maddeyle devam edecek. Meclis, sosyal güvenlik tasarısı nedeniyle bu hafta da fazla mesai yapacak. Çalışanlar ve emekliler için önemli düzenlemeler içeren tasarıya göre, özel hastaneler, sağlık hizmeti bedelinin yüzde 20’sine kadar ilave ücret talep edebilecek. Devlet ve vakıf hastaneleri; otelcilik, öğretim üyeleri tarafından sunulan sağlık hizmeti ile istisnai sağlık hizmetleri için fark alabilecek. Hastaneler, fiyatlandırmaya esas olmak üzere sınıflandırabilecek.
SSK’lılar işten atılmaları durumunda, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanabilecek.
Çalışanlardan alınacak genel sağlık sigortası primlerine kademe getiren tasarıya göre, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, brüt asgari ücretin üçte biri olanlar prim ödemek zorunda olacak.
Olağanüstü Hal bölgesinde kalan kolluk kuvvetleri personeli ve milletvekilleri ile bunların yakınları, genel sağlık sigortası kapsamı dışında olacak.
Kabul edilen maddeler
Tasarının şimdiye kadar Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen maddeleri arasında sosyal güvenlikle ilgili önemli düzenlemeler bulunuyor. Tasarının iki haftalık maratonda kabul edilen önemli maddeleri şöyle:
 • Emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısı, her yılın aralık ayında açıklanan TÜFE ile o yılın GSYİH gelişme hızının yüzde 30’unun toplamına bir tam sayının ilave edilmesiyle bulunacak.
 • İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlığına ve yönetim kurullarına seçilenler, bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları, düşünür ve yazarlar, hayat kadınları, jokey ve antrenörleri de sigortalı sayılacak.
 • Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa devlet memuru olanlar, genel sağlık sigortası kapsamına alınacak. Köy muhtarları ise tarım sigortalısı sayılacak, tarımsal faaliyette bulunanlar gibi sigorta primi ödeyecek.
 • Ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç, ev hizmetlerinde çalışanlar sigorta kapsamı dışında tutulacak.
 • Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde işverenler tarafından çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri, kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümlerine tabi tutulacak. Bu kişiler için uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanabilecek. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmayacak.
  Emzirme ödeneği
 • Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya, hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük iş göremezlik ödeneği verilecek. Emzirme ödeneğinden sigortalı kadın, sigortalı erkeğin çalışmayan eşi ile BAĞ-KUR’lular da yararlanacak. Bu kişilere, çocuğun yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulu’nca belirlenen ve bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilecek. Emzirme ödeneğinden yararlanmak için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olma şartı aranacak. Genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borcunu ödemeyen BAĞ-KUR’lu, emzirme ödeneğinden yararlanamayacak.
 • İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek iş göremezlik ödeneği, yataklı tedavilerde, günlük kazancının yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisi olacak. Kurum sağlık kurulunca meslekte kazanma gücünün en az yüzde 10’unu kaybettiği belirlenen sigortalı, sürekli iş göremezlik geliri hakkına kavuşacak.
  Prim ödeme gün sayısı
 • SSK’lı, BAĞ-KUR ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren devlet memuru olanlar, meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmeleri durumunda malul sayılacak. Ancak, çalışma gücünü işe girmeden önce kaybettiği belirlenenler, malullük aylığı alamayacak, yedek subay ve er olarak silah altındayken malul olanlara bu hüküm uygulanmayacak.
 • Malullük aylığı, prim gün sayısı 9 bin günden az olan sigortalılar için 9 bin gün üzerinden, 9 bin gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanacak.
 • SSK’lılar için prim ödeme gün sayısı, 7 bin 200 gün olacak. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılacak.
 • Malullük aylığı bağlanabilmesi için en az 10 yıl sigortalı olma ve toplam 1800 gün prim ödeme şartı aranacak. Ancak, başka birinin bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar, bu hüküm dışında tutulacak. Bu kişilerde, 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bildirilme şartı aranacak.
  Yaşlılık aylığı
 • 50 yaşını doldurmuş ancak erken yaşlandığı tespit edilmiş sigortalıların diğer koşulları sağlamaları halinde yaşlılık aylığından yararlanabilmelerine olanak sağlayan yaş sınırı, 50’den 55’e çıkartılacak. Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının, her 360 günü için yüzde 2 olarak uygulanacak.
 • Tarımsal faaliyette bulunanlar hariç, yeniden çalışmaya başlayan kişilerin yaşlılık aylıkları kesilecek. Bu kişilerden prime esas kazançları üzerinden kısa ve uzun vadeli sigorta kolu primi ile genel sağlık sigortası primi alınacak.
 • Hak sahiplerine verilecek cenaze yardımı tutarı, SGK Yönetim Kurulu’nun teklifi ve bakanın onayıyla belirlenecek.
 • Kız çocukları, aylık veya gelirinin 2 yıllık tutarı kadar evlenme yardımı alacak.
  Yıpranma payı kaldırıldı
 • Gazeteci ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bazı işkollarında, kamuoyunda “yıpranma payı” olarak bilinen fiili hizmet zammı kaldırılacak. Gazeteciler, milletvekilleri, PTT dağıtıcıları, infaz koruma memurları, Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina Teşkilatı ile Veteriner Teşkilatı’nda görev yapanlar, Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Havayolları’ndaki uçucu personel, lokomotif makinistleri, gemi adamları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri de fiili hizmet zammından yararlanamayacak. Bu kişiler için kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kazandıkları süreler emeklilik yaşından düşecek.
 • TSK, emniyet ve MİT mensupları ile dalgıçlar, radyoaktif maddelerle yapılan işlerde çalışanlar, asit üretimi yapılan yerlerde, demir ve çelik fabrikalarında ve kurşun izabe fırınlarında çalışanlara bir yılda 90 gün fiili hizmet zammı verilecek. Kurşun ve arsenik işleri, cam fabrikaları, çimento fabrikaları, kok fabrikaları ve termik santraller, alüminyum fabrikaları, döküm fabrikaları ile itfaiye ve yangın söndürme işlerinde çalışanlar ise 60 günlük fiili hizmet zammından yararlanacak. Fiili hizmet zammından yararlanmak için belirtilen işkollarında en az 10 yıl (3 bin 600 gün) çalışma koşulu aranacak. Yeraltında çalışanlarda ise bu süre, 5 yıl (1800 gün) olacak. Yeraltında çalışanlar hariç, fiili hizmet zammı almaya hak kazananların süreleri, 3 yılı geçmemek üzere emeklilik yaş hadlerinden indirilecek.
 • Hem eşinden hem de ana veya babasından ölüm aylığına hak kazananlar, eşinden ya da anne ve babasından bağlanacak aylığın birini tercih edebilecek. Bu kural, evliliğin ölüm nedeniyle sora ermesi durumunda, sonraki eşinden gelire hak kazananlara da uygulanacak. (Ankara/ANKA)
 • ÖNCEKİ HABER

  YAŞADIKÇA

  SONRAKİ HABER

  19 Şubat 1972’de öldürülen gençlik önderi Ulaş Bardakçı kimdir?

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa